Test systemu ostrzegania i alarmowania ludności

692

W dniach 04-06.09.2017 w godz. 8.00 do 16.00 na terenie Gminy Piaseczno odbędzie się testowanie systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach.

Z rozlokowanych na terenie gminy głośników będą słyszalne dźwięki syren oraz komunikaty głosowe. Prosimy mieszkańców o niereagowanie na powyższe sygnały. Komunikaty będą testowe.

Referat Zarządzania Kryzysowego
Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej