Wotum zaufania i absolutorium dla Burmistrza

1394
Wotum zaufania dla burmistrza

Radni na sesji 14 czerwca 2019 roku jednogłośnie udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Burmistrzowi Danielowi Putkiewiczowi.

Głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła prezentacja, podczas której Burmistrz przedstawił jak wyglądała praca nad „Raportem o Stanie Gminy”, czym jest ten dokument i jak można z niego korzystać. Przygotowanie Raportu o stanie gminy, który jest podstawą do udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania jest nowym obowiązkiem wynikającym ze znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym i nowym dokumentem, który w jednym miejscu przedstawia wszystkie najważniejsze aspekty z zakresu działania gminy, a także wiele liczb, statystyk i przykładów, które pozwalają lepiej zrozumieć funkcjonowanie samorządu.

– Raport pokazuje pozytywny i optymistyczny obraz gminy, z którego możemy być dumni. Pokazuje jak wiele dziedzin realizowanych jest na poziomie gminy, ukazuje nasze aktywności zarówno te duże, jak chociażby inwestycje ale i mniejsze związane z licznymi wydarzeniami czy działaniami edukacyjnymi. Ale jest to wizja dość statyczna oparta na danych, cyfrach, statystykach czy opisach działań. Mi zależy na tym abyśmy potrafili wykorzystać tę wiedzę w przyszłości, porównując do siebie raporty w kolejnych latach, porównując siebie do innych podobnych miast oraz w połączeniu z lekturą Strategii Rozwoju Gminy dokonując analiz tego co chcemy osiągnąć aby łatwiej i skuteczniej było nam zarządzać gminą oraz realizować cele. Nie powinniśmy poprzestawać na zadowoleniu z tego co już się zrobiło ale stawiać sobie coraz większe wymagania i wyznaczać przed sobą nowe wyzwania. Mam nadzieję, że ten dokument nam w tym pomoże, nie będzie dziełem do tzw. „szuflady” a narzędziem do dalszej pracy – wyjaśniał podczas prezentacji Burmistrz Daniel Putkiewicz.

Dokument składa się z 28 rozdziałów oraz 14 załączników. W pierwszej części przedstawia charakterystykę gminy Piaseczno. W drugiej części przedstawia strukturę organizacyjną urzędu, finanse gminy oraz realizowane programy i strategie. W trzeciej, najbardziej obszernej części przedstawia realizację polityk i zadań w najważniejszych obszarach, jak np. edukacja, ochrona środowiska, realizowane inwestycje, bezpieczeństwo czy sport i kultura.

RAPORT O STANIE GMINY

Po udzieleniu Burmistrzowi wotum zaufania (20 głosów za), radni, po wysłuchaniu opinii komisji rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, również jednogłośnie, udzielili Burmistrzowi absolutorium, za realizację budżetu gminy w 2018 roku.

– Dziękuję za ten wynik głosowania, ale myślę, że podziękowania i gratulacje należą się przede wszystkim Burmistrzowi Zdzisławowi Lisowi, który zarządzał naszą gminą w okresie, którego dotyczy zarówno raport o stanie gminy jak i absolutorium. Dziękuję Panie Starosto – zwrócił się do obecnego na sali Wicestarosty Powiatu Piaseczyńskiego Zdzisława Lisa, burmistrz Daniel Putkiewicz.