Wspólnie zdecydujmy o przyszłości Józefosławia

678
Wspólnie zdecydujmy o przyszłości Józefosławia
Wspólnie zdecydujmy o przyszłości Józefosławia

Do 13 lutego można składać uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Józefosławia.

Korki, brak chodników, wygodnych i bezpiecznych ciągów komunikacyjnych, brak przyjaznych przestrzeni publicznych i zieleni na szybko zabudowujących się osiedlach – to problemy, które były powodem rozpoczęcia procedury zmiany planu miejscowego w Józefosławiu. Są one efektem szybkiego rozwoju i nadmiernej urbanizacji. Z takimi problemami w wielu miejscach zmaga się gmina Piaseczno, a najbardziej jaskrawym przykładem jest miejscowość Józefosław. W związku z tym w ramach nowej procedury przygotowano projekt zmian i w listopadzie rozpoczęto jego konsultacje z mieszkańcami.

„Jest ciasno, to dlaczego ciągle pozwalacie budować nowe osiedla?”, „Jak mamy stąd wyjeżdżać ?” – tego rodzaju pytania padały w trakcie czterech tematycznych spotkań organizowanych od listopada ubiegłego roku w ramach prezentacji projektu planu.

– Problem polega na tym, że podstawą wydawania pozwoleń na budowę jest obowiązujący plan miejscowy. Nie można go unieważnić, a starostwo nie może odmówić wydania pozwolenia na inwestycję o ile jest ona zgodna z tym planem. To przepisy planu miejscowego mówią co i gdzie można budować. My chcemy zmienić plan dla Józefosławia, ale nie można tego zrobić z dnia na dzień – mówi Daniel Putkiewicz, I Zastępca Burmistrza. – Sama procedura jest czasochłonna i w rzeczywistości czasem przypomina wyścig z deweloperami – dodaje wiceburmistrz
W trakcie spotkań unaoczniły się wyzwania związane z samą zmianą. Rozwiązaniem problemów komunikacyjnych z pewnością byłby nowe drogi, ale te często wywołują obawy mieszkańców o wzmożony ruch samochodów w bezpośrednim sąsiedztwie ich mieszkań. Ograniczona jest też możliwość prostopadłych połączeń głównych arterii w miejscowości, w związku z dominacją na tym terenie zamkniętych osiedli. Gmina ma także ograniczone możliwości zmiany zabudowy wielorodzinnej na jednorodzinną.

Aby te problemy rozwiązać trzeba stosować nie jedno a kilka narzędzi. Jednym z nich jest program inwestycyjny, czyli budowa wcześniej zaplanowanych szkół i dróg. Równolegle trzeba zmieniać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i planować miejsce pod nowe trakty pieszo-rowerowe, parki, porządkować charakter zabudowy.
Obecnie jest jeszcze czas na zgłaszanie uwag do planu. Może je zgłaszać każdy, czyje obawy wzbudzają zaproponowane rozwiązania. Można też składać wnioski popierające dane rozwiązanie. Należy się jednak spieszyć, bo czas na to mija 13 lutego 2107 r.