Zaplanujmy Chyliczki

408
zaplanujmy Chyliczki obrazek

W dniach od 15 marca do 30 kwietnia 2019 roku odbędą się konsultacje społeczne organizowane przez Sołectwo Chyliczki i Gminę Piaseczno, mające na celu sformułowanie wytycznych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chyliczki (sporządzanego na podstawie Uchwały nr 1086/XXXVII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie).

Jak można wziąć udział w konsultacjach społecznych?

 • Przychodząc na spotkanie informacyjne
  – w piątek 15 marca w godz. 18.00-20.00 w szkole w Chylicach przy ulicy Dworskiej 2. Podczas spotkania, w osobnej sali odbędą się warsztaty dla dzieci.
 • Tworząc makietę stanu istniejącego wsi Chyliczki:
  – w sobotę 23 marca w godz. 11.00-13.00 w szkole w Chylicach przy ulicy Dworskiej 2. Podczas spotkania, w osobnej sali odbędą się warsztaty dla dzieci.
 • Uczestnicząc w spacerach badawczych po Chyliczkach:

– w sobotę 30 marca w godz. 11.00-13.00; zbiórka na rogu ulic Wschodniej i Krótkiej;

– w sobotę 6 kwietnia w godz. 11.00-13.00; zbiórka na rogu ulic Wschodniej i Krótkiej.

 • Projektując na makiecie wieś Chyliczki:
  – w sobotę 13 kwietnia w godz. 11.00-13.00 w szkole w Chylicach przy ulicy Dworskiej 2. Podczas spotkania, w osobnej sali odbędą się warsztaty dla dzieci.
 • Uczestnicząc w spotkaniu podsumowującym
  – we wtorek 11 czerwca w godz. 18.00-20.00 w szkole w Chylicach przy ulicy Dworskiej 2. Podczas spotkania, w osobnej sali odbędą się warsztaty dla dzieci.

Dodatkowo w szkole w Chylicach zostaną przeprowadzone warsztaty z dziećmi i młodzieżą, pod hasłem: „Mój pomysł na park w Chylicach i Chyliczkach”. 

Konsultacje społeczne stanowią uzupełnienie i pogłębienie ustawowego trybu procedury planistycznej, w ramach której możecie Państwo złożyć wnioski formalne.

Więcej informacji o konsultacjach na stronie internetowej Sołectwa Chyliczki: www.fb.com/SolectwoChyliczki

Zbieranie wniosków do planu jest pierwszym etapem tworzenia planu miejscowego

Kolejnymi etapami prac planistycznych będą:

– sporządzenie projektu planu;

– uzgadnianie i opiniowanie projektu planu (przez Piaseczyńską Gminna Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, wydziały Urzędu Miasta i Gminy, a także instytucje zewnętrzne);

– wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu – na tym etapie będziemy po raz kolejny oczekiwali  zaangażowania się mieszkańców i użytkowników przestrzeni w powstawanie planu miejscowego.

Dopiero po przeprowadzeniu całego toku procedury planistycznej plan miejscowy zostanie przedłożony Radzie Miejskiej do uchwalenia. Okres opracowywania planów miejscowych w gminie Piaseczno wynosi średnio około 3 lat , przy czym powtórzenie etapów procedury (np. kolejne wyłożenia do publicznego wglądu) mogą wpłynąć na przedłużanie się czasu sporządzania planu miejscowego.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chyliczki