„Zero Waste” – rusza akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2019”

991

W dniach 20-22 września 2019 roku po raz kolejny zostanie przeprowadzona ogólnokrajowa akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA” koordynowana przez Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno.
Tegoroczna kampania, będzie przebiegała pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”.

Mając na uwadze tegoroczne hasło szczególnie zachęcamy do podejmowania działań, dzięki którym ograniczymy ilość wytwarzanych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji nie będziemy zaśmiecać i niszczyć środowiska. Zastosujmy w praktyce filozofię Zero Waste. Zero Waste oznacza – „zero odpadów”, „zero marnowania”. Jest to ochrona wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję,  ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie wszystkich produktów, opakowań i materiałów, bez ich spalania oraz bez zrzutów do ziemi, wody lub powietrza, które zagrażają środowisku i zdrowiu ludzkiemu.
Życie według idei Zero Waste sprowadza się do stosowania określonych zasad tzw. 5R

refuse (odmawiaj)
reduce (ograniczaj)
reuse (wykorzystaj ponownie)
recycle (recyklinguj)
rot (kompostuj)

W ramach tegorocznej akcji potwierdziliśmy udział w programie „Zielona Stopa Filantropa” zachęcając szkoły do zbiórki zużytych i niepotrzebnych telefonów komórkowych.
Środki pozyskane ze zbiórki telefonów Fundacja Nasza Ziemia przekaże placówkom objętym w/w programem. Dzięki temu domy dziecka, świetlice środowiskowe jak i ośrodki dla osób starszych będą mogły zmodernizować stary sprzęt AGD na nowoczesne  urządzenia wysokiej klasy energetycznej oraz wymianę tradycyjnych żarówek na energooszczędne. Takie działania przyczynią się do ograniczenia zużywanej energii a tym samym do ochrony środowiska, w którym żyjemy.
Jak co roku Wydział Gospodarki Odpadami przesłał do wszystkich placówek oświatowych z tereny Gminy Piaseczno informację dotyczącą w/w akcji.

Źródło: Gospodarka Odpadami : „Zero Waste” – rusza akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA 2019”