Zmiana wysokości opłaty za pojemnik od 01.07.2022 r.

1417
Zmiana wysokości opłaty za pojemnik od 01.07.2022 r.
Zmiana wysokości opłaty za pojemnik od 01.07.2022 r.

Szanowni Państwo !
Wydział Gospodarki Odpadami uprzejmie informuje, iż z dniem 01 lipca 2022 r. ulegają zmianie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Podstawowe stawki opłaty wynoszą:

za pojemnik o pojemności:

120 litrów – 26,80 zł.
240 litrów – 53,60 zł.
360 litrów – 80,40 zł.
700 litrów – 156,33 zł.
1100 litrów – 245,66 zł.
1,5 m3 – 335,00 zł.
2,5 m3 – 558,33 zł.
5 m3 – 1 116,66 zł.
7 m3 – 1 563,33 zł.
10 m3 – 2 233,33 zł.
20 m3 – 4 466,66 zł

za worek o pojemności: 120 litrów – 26,80 zł.

W przypadku braku segregacji opłata za pojemnik/worek wzrośnie dwukrotnie.
Powyższa zmiana dotyczy wyłącznie nieruchomości niezamieszkałych oraz mieszanych, czyli tych właścicieli, którzy zadeklarowali pojemnik.
Stawka miesięcznej opłaty od osoby zamieszkałej na danej nieruchomości nie uległa zmianie i  wynosi 36,38 zł.
Nowa stawka opłaty nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji i obowiązuje do czasu wystąpienia jakiejkolwiek zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty (np.  liczby lub wielkości pojemników).
Do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczone na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonych deklaracjach oraz nowej stawki opłaty.
 

Źródło: Gospodarka Odpadami : Zmiana wysokości opłaty za pojemnik od 01.07.2022 r.