Ilustracja. Budżet Obywatelski w gminie Piaseczno na rok 2022
Budżet Obywatelski w gminie Piaseczno na rok 2022

To już piąta edycja Budżetu Obywatelskiego w naszej gminie. Jak każda edycja, ta również niesie ze sobą kilka istotnych zmian w porównaniu do poprzednich konsultacji społecznych. Jest to spowodowane nowymi wytycznymi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.

Od tego roku Budżet Obywatelski będzie obejmował całą gminę Piaseczno – miasto Piaseczno oraz 32 sołectwa, zarówno na etapie zgłaszania projektów, głosowania oraz realizacji wygranych zadań. Należy jednak pamiętać, że projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenach będących własnością gminy Piaseczno.

Zgłaszanie projektów

Już 1 sierpnia rozpocznie się proces zgłaszania projektów do V edycji Budżetu Obywatelskiego. Z powodu napiętego harmonogramu, mieszkańcy będą mieli dwa tygodnie na zgłoszenie swoich pomysłów. Konsultowanie pomysłów i pomoc w przygotowaniu projektów odbywać się będzie poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub po wcześniejszym umówieniu się z koordynatorem Budżetu Obywatelskiego. – Zachęcamy do elektronicznego składania projektów. Zakładając konto, możemy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a także zagłosować na wybrane projekty. Dbając o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców, wprowadziliśmy również możliwość wygenerowania elektronicznej listy poparcia projektu, dzięki czemu proces ten przebiega bez konieczności bezpośredniego kontaktu z osobami popierającymi – tłumaczy Agata Pośniak, koordynator Budżetu Obywatelskiego. – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców od 19 lipca będzie możliwość wprowadzenia projektu w wersji roboczej na stronie bo.piaseczno.eu oraz możliwość zbierania podpisów na elektronicznej liście poparcia. Ostateczną wersję wniosku należny przesłać do weryfikacji w dniach 1-15 sierpnia- dodaje.

W dalszym ciągu będzie możliwość złożenia formularza w wersji papierowej, po uprzednim ustaleniu terminu z koordynatorem. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć oryginalną listę poparcia składającą się z min. 15 osób z terenu gminy Piaseczno popierająca dany projekt.

Charakter zgłaszanych projektów

Podobnie jak w minionej edycji, zgłaszać można projekty o charakterze „twardym” i „miękkim”. Poprzez projekt  „twardy” rozumie się inwestycję, remont, modernizację, adaptację, budowę nowego obiektu lub zakup wyposażenia. Projekt „miękki” to zadanie nieinwestycyjne, wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, edukacyjnym lub sportowym z wyłączeniem bieżącej administracyjnej działalności podmiotów. Maksymalna wartość jednego projektu „miękkiego” nie może przekroczyć 50.000 zł, zaś projektu „twardego” 130.000 zł.

Głosowanie

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy gminy Piaseczno. Na karcie do głosowania wszystkie projekty („twarde” i „miękkie”) znajdować się będą na jednej liście. Każdy głosujący będzie miał do rozdysponowania 1 mln zł wśród wszystkich projektów. Zachęcamy do głosowania online za pomocą internetowego systemu dostępnego na stronie bo.piaseczno.eu. Głosowanie odbywać będzie w dniach 11-24 października. Głosować będzie można również za pomocą tradycyjnych kart papierowych dostępnych w wyznaczonych punktach (informacja o lokalizacjach udostępniona zostanie we wrześniu).

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, podobnie jak w zeszłym roku, nie ma limitu wiekowego. Osoby małoletnie będą mogły brać czynny udział w Budżecie Obywatelskim. Jedynym warunkiem będzie zgoda przedstawiciela ustawowego wyrażające zgodę na udział w głosowaniu.

Realizacja

Obecnie trwa realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego 2021 a także projektów z poprzedniej edycji z 2020 roku, których realizacja została przeniesiona na rok bieżący. Z kolei projekty, które mieszkańcy Piaseczna wybiorą w roku bieżącym, zostaną zrealizowane w roku 2022.

Harmonogram

– Zgłaszanie projektów: 1-15 sierpnia 2021r.
– Weryfikacja projektów: 16 sierpnia – 12 września 2021r.
– Zamieszczenie w internetowym systemie obsługi BO informacji o wyniku oceny projektów: do 15 września 2021r.
– Składanie i rozpatrywanie odwołań: 15-22 września 2021r.
– Wycofanie projektów przez pomysłodawcę: do 30 września 2021r.
– Zamieszczenie w internetowym systemie obsługi BO informacji o wyniku rozpatrzenia odwołania i przekazania jej pomysłodawcy: do 4 października 2021r.
– Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do głosowania: do 8 października 2021r.
– Głosowanie mieszkańców Piaseczna na zakwalifikowane projekty: 11-24 października 2021r.
– Ustalenie wyników głosowania: 25 października – 7 listopada 2021r.
– Ogłoszenie listy projektów wybranych w głosowaniu: do 10 listopada 2021r.

Więcej szczegółów już wkrótce na stronie bo.piaseczno.eu, która będzie w pełni dostępna od dnia 1 sierpnia oraz na naszym facebooku fb.com/Budzet.Piaseczno

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie: agata.posniak@piaseczno.eu, tel. 22 70 17 650

Zachęcamy do zapoznania się z nowym Regulaminem Budżetu Obywatelskiego gminy Piaseczno na rok 2022.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego w gminie Piaseczno na rok 2022

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W GMINIE PIASECZNO NA ROK 2022 (424 KB.pdf)