Pomoc serwisu

Niniejszy serwis internetowy został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii i oprogramowania. Nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszych stron internetowych. Jeżeli masz jakieś uwagi albo komentarze skontaktuj się z nami.

Wymagania sprzętowe

Aby korzystać ze strony należy dysponować przeglądarką internetową lub alternatywnym oprogramowaniem odczytującym dokumenty HTML, kompatybilnym z technologiami HTML 5.0 lub nowszą i CSS 3.0 lub nowszą, wspomaganymi przez język skryptowy JavaScript. W przypadku komputera typu desktop zalecaną rozdzielczością ekranu jest rozdzielczość minimum 1920 x 1080 pikseli.

Obsługa klawiaturą

Strona jest możliwa w pełni do obsłużenia wyłącznie za pomocą klawiatury. Mechanizm ten działa w sposób standardowy dla współczesnych przeglądarek internetowych, tzn. nawigacja po kolejnych elementach odbywa się za pomocą klawisza TAB, przewijanie treści klawiszami strzałek, zatwierdzanie akcji elementu klawiszem Enter. Strona nie zawiera żadnych indywidualnych skrótów klawiaturowych, również takich, które mogłyby wchodzić w konflikt ze skrótami klawiatury używanymi przez technologie asystujące osób niepełnosprawnych. Wyjątkiem są powszechnie używane elementy wideo z portalu YouTube oraz mapy Google Maps osadzane w formie ramek. Elementy te obsługiwane są za pomocą klawiszy strzałek lub odpowiadających im skrótów klawiaturowych w czytniku oraz mogą być wyposażone w dedykowane skróty klawiaturowe przyjęte powszechnie dla danej platformy.

Obsługa menu

Podczas nawigacji na urządzeniach o poziomej szerokości ekranu powyżej 1024 pikseli (wersja desktop) główne menu serwisu są rozwijane za pomocą najechania myszką lub podczas nawigacji klawiaturą za pomocą klawisza TAB. Niezależnie od sposobu nawigacji, menu te mogą być w każdej chwili zamknięte na żądanie za pomocą naciśnięcia klawisza Escape na klawiaturze.

Aktywne zaznaczanie

Podczas nawigacji klawiaturą każdy element strony przyjmuje aktywny focus wraz z zaznaczeniem kolorem aktywnego elementu.

Multimedia

Odtwarzacze audio i wideo dostępne w serwisie umożliwiają pełną obsługę wyłącznie za pomocą klawiatury, przy użyciu standardowego zestawu komend sterujących.

Dla użytkowników czytników ekranowych

Strona oferuje menu szybkiego przechodzenia do treści, tzw. skiplinks, wywoływane klawiszem TAB jako jeden z pierwszych elementów po wczytaniu strony, opis wszystkich elementów znacznikami programistycznymi dostępnymi dla czytników ekranowych, a także – na każdej stronie i podstronie – wiadomość pomocniczą przeznaczoną dla użytkowników czytników ekranowych informującą o miejscu aktualnej lokalizacji w serwisie.