105 latek w Jazgarzewie

1627

Z okazji wspaniałego jubileuszu 105. urodzin Pana Mariana Michniewicza, zamieszkującego  obecnie w Jazgarzewie, najserdeczniejsze życzenia złożyła II Zastępca Burmistrza Hanna Kułakowska-Michalak.

Na uroczystości z udziałem pensjonariuszy oraz zaproszonych gości, która odbyła się 17 marca 2018 r.  w Pensjonacie Spokojna Przystań, pojawił się również Zastępca Burmistrza Dzielnicy Mokotów Krzysztof Skolimowski. Wydarzenie uświetnił występ dzieci i młodzieży z Zespołu Pieśni i Tańca Przepióreczka ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stefana Żeromskiego z Konstancina-Jeziorny, który działa pod kierownictwem p. Lidii Leszczyńskiej i p. Beaty Świderskiej oraz prywatnej inicjatywy Lidii Leszczyńskiej – grupa działająca pod nazwą “Zespół Tańca Artystycznego Sonata”.

Życzymy Panu Marianowi zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz wielu kolejnych lat pełnych rodzinnego ciepła, radości i miłości.