120 lat poznajemy Brzechwy świat

805

Dzieci i młodzież (uczniów szkół podstawowych, klas I-III i IV-VI) zapraszamy do udziału w konkursie „120 lat poznajemy Brzechwy świat”. Konkurs trwa od 12 lutego do 16 marca. Celem konkursu jest zachęcenie do poznawania twórczości Jana Brzechwy z okazji 120. rocznicy urodzin, przybliżenie ciekawych utworów literackich, ukazujących wartości poznawcze, wychowawcze i opiekuńcze, poznawanie nowych technik plastycznych i rozwijanie ekspresji artystycznej. Regulamin konkursu dostępny na stronie biblioteki w zakładce Dla czytelnika – Konkursy.
120 lat poznajemy Brzechwy świat – konkurs plastyczny (kategoria: dzieci przedszkolne i uczniowie klas I-III i IV-VI szkół podstawowych). Regulamin: http://www.biblioteka-piaseczno.pl/wordpress/konkursy/

Źródło: Biblioteka Publiczna : 120 lat poznajemy Brzechwy świat