4 mln złotych dotacji na ulice Elektroniczną i Opornikową
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Gmina Piaseczno otrzymała 4 mln złotych dofinansowania na budowę i rozbudowę ulic Elektronicznej i Opornikowej. Drogi prowadzą do oddanej właśnie do użytku nowej bazy Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz planowanej siedziby wojewódzkiego archiwum.

W piątek 24 marca 2023 r. na terenie nowo wybudowanej siedziby obwodu drogowego MZDW w Piasecznie odbyło się uroczyste otwarcie obiektu a także podpisanie umowy na dofinansowanie gminnej inwestycji polegającej na budowie dróg obsługujących bazę, a w przyszłości również planowanego do wybudowania w sąsiedztwie Archiwum Zakładowego Województwa Mazowieckiego.

Baza MZDW na naszym terenie oznacza, że możemy liczyć np. na wyjątkowo szybką interwencję służb drogowych w przypadku konieczności odśnieżania. Oprócz nowych pomieszczeń garażowych i zaplecza administracyjno-socjalnego w nowej siedzibie piaseczyńskiego obwodu MZDW, powstał też ogromny magazyn na materiały sypkie – sól i piasek. Koszt realizacji inwestycji to ponad 11,5 mln zł. Środki pochodziły z budżetu województwa mazowieckiego.

Uroczystego otwarcia nowej bazy dokonali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Rafał Rajkowski, posłanka na Sejm RP Bożena Żelazowska, radny Sejmiku Mazowieckiego Piotr Kandyba oraz burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz.

Spotkanie było też okazją do podpisania umowy, w której samorząd wojewódzki przekazał Gminie 4 mln złotych na budowę i przebudowę ulic Elektronicznej i Opornikowej w Piasecznie, które pozwolą na dojazd m.in. do siedziby MZDW oraz projektowanego wojewódzkiego Archiwum, w którym swoje dokumenty przechowywać będzie również Gmina Piaseczno. Łączny koszt budowy obu dróg wraz z kanalizacją, kanałem technologicznym i oświetleniem to blisko 6,5 mln zł.