61 laptopów dla szkół

3125
Daniel Putkiewicz Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno z laptopem w gabinecie UMiG Piaseczno
fot. Piotr Michalski

Gmina Piaseczno, w ramach projektu “Zdalna Szkoła + w Gminie Piaseczno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, otrzymała dofinansowanie w kwocie 115 000,00 zł na zakup laptopów.

W ramach wsparcia zakupiono 61 laptopów wraz z oprogramowaniem. Sprzęt będzie wspierał proces zdalnego kształcenia w 10 gminnych placówkach oświatowych. Program kierowany jest głównie do rodzin z minimum trojgiem dzieci i w przypadku powrotu do zdalnego nauczania trafi w całości do dzieci z rodzin wielodzietnych. Laptopy wpłyną na podniesienie jakości prowadzonej nauki zdalnej w czasie trwania epidemii spowodowanej przez COVID-19.

Dofinansowanie w 100% pochodzi z konkursu grantowego „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach.

 

LAPTOPY DLA SZKÓŁ LOGOTYPY