Samochodem do Szkoły logo

Trwają przygotowania do rozpoczęcia akcji społecznej Samochodem do Szkoły. Ma ona zachęcić uczniów i rodziców do zmiany nawyków komunikacyjnych. Gmina Piaseczno przygotowuje także specjalną, autorską aplikację, która pozwoli rodzicom na sprawdzenie, czy dziecko bezpiecznie dotarło do szkoły. Będzie też miała funkcjonalności atrakcyjne dla samych uczniów.

Projekt Samochodem do Szkoły jest, w ramach strategii ekologicznej, elementem szerszych działań gminy Piaseczno służących ograniczeniu ruchu samochodowego i zaproponowaniu mieszkańcom alternatywnych metod i środków transportu – zintegrowanego systemu komunikacji miejskiej oraz sieci dróg rowerowych.

– Celem akcji społecznej Samochodem do Szkoły jest zmiana nawyków komunikacyjnych dotyczących odwożenia dzieci do szkoły. Chcemy, aby coraz więcej dzieci docierało do szkół za pomocą zrównoważonych środków transportu, a nie dojeżdżało do nich samochodem – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Odwożenie dziecka samochodem, szczególnie gdy auto używane jest głównie do tego celu, jest rozwiązaniem nieekologicznym, generującym wysoki ślad węglowy oraz dramatycznie zwiększającym natężenie ruchu samochodowego wokół szkół w godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć szkolnych.

Akcja społeczna Samochodem do Szkoły skierowana jest bezpośrednio do uczniów szkół podstawowych klas 4–8 oraz ich rodziców. W akcję zostaną zaangażowane również szkoły i pracujący w nich nauczyciele.

Cele długoterminowe akcji społecznej Samochodem do Szkoły:

  • zwiększenie odsetka dzieci w wieku 10–15 lat (klasy 4–8) samodzielnie docierających do szkoły;
  • podniesienie świadomości dzieci, rodziców i nauczycieli dotyczącej nawyków transportowych oraz promowanie samodzielnego docierania do szkoły (pieszo, rowerem lub autobusem) jako zdrowego, bezpiecznego, ekologicznego i ekonomicznie opłacalnego rozwiązania;
  • obniżenie natężenia ruchu samochodowego wokół szkół, szczególnie w godzinach porannych przed rozpoczęciem lekcji, a tym samym poprawa jakości powietrza, bezpieczeństwa oraz obniżenie hałasu w rejonie szkół podstawowych.

Zmiana nawyków komunikacyjnych mieszkańców gminy

Patrząc szerzej na nawyki komunikacyjne mieszkańców, samodzielne docieranie dzieci do szkoły to jedno z zachowań, którego zmiana przyczyni się do obniżenia natężenia ruchu samochodowego na terenie gminy, a tym samym poprawi jakość powietrza, obniży poziom hałasu oraz wpłynie na zdrowie mieszkańców.

Doświadczenia miast europejskich pokazują, że istnieje szereg zachowań, które warto wzmacniać, chcąc budować ekologiczne i zrównoważone aglomeracje. Zachowania te grupują się wokół dwóch trendów:

  • używanie roweru lub hulajnogi do poruszania się na krótszych dystansach w ramach dostępnej infrastruktury ścieżek rowerowych;
  • używanie sieci transportu publicznego lub rozwiązań hybrydowych, np. samochód + transport publiczny/rower/hulajnoga elektryczna.

Samochodem do SzkołySam/a Idę do Szkoły

Akcja społeczna Sam/a Idę do Szkoły zostanie oparta o wdrożenie aplikacji mobilnej zachęcającej uczniów do samodzielnego docierania do szkoły. Aplikacja będzie wykorzystywać metody grywalizacyjne, czyli rozwiązania pozwalające uczniom zdobywać punkty i nagrody w zamian za samodzielne docieranie do i ze szkoły.

Aplikacja będzie również spełniała cel edukacyjny, nakierowany na budowanie proekologicznych i prozdrowotnych postaw i zachowań. Zdobywanie wiedzy w aplikacji będzie się odbywało niejako przy okazji i również będzie premiowane. Wierzymy, że edukacja dzieci najefektywniej odbywa się podczas gry i zabawy. Atrakcyjna forma aplikacji będzie kluczem do sukcesu, jeśli chodzi o zaangażowanie dzieci.

Aby jednak akcja odniosła zamierzony skutek, kluczowa jest równoległa praca z rodzicami dzieci. To przekonania i nawyki rodziców bardzo często mają kluczowy wpływ na to, jak dziecko dociera do szkoły. To od rodziców zależy, czy pozwolą dziecku na samodzielne chodzenie do szkoły i na ile będą je do tego motywować.

Promocja aplikacji wśród uczniów wymaga również zaangażowania dyrektorów szkół oraz nauczycieli. To od nich będzie zależało, jak bardzo akcja będzie w szkole promowana i jak wielu uczniów weźmie w niej udział. Liczymy na zaangażowanie szkół w akcję promującą projekt Samochodem do Szkoły.

Bezpieczeństwo najważniejsze

Z badań wynika, że w różnych miejscach w Polsce odsetek dzieci zawożonych do szkoły samochodem wynosi powyżej 40%, podczas gdy ponad 80% z nich mogłoby dotrzeć do placówki samodzielnie, zwłaszcza że około 60% uczniów mieszka w odległości do 1 km od szkoły. Dlaczego tak się dzieje? Jednym z głównych powodów są obawy związane z bezpieczeństwem dziecka. Dotyczy to szczególnie dzieci młodszych. Rodzice obawiają się przede wszystkim, że dziecko wpadnie pod samochód, ale też, że zostanie zaczepione np. przez pedofila, okradzione lub porwane. W przypadku dzieci starszych bezpieczeństwo jest nadal na pierwszym miejscu deklarowanych powodów wyboru samochodu. Zaraz po nim pojawia się jednak wygoda tego rozwiązania, doceniana głównie przez starszych uczniów w godzinach porannych.

Większość dowożących dzieci samochodem rodziców jest przekonana, że jest to najszybsza, najwygodniejsza i najbezpieczniejsza forma transportu. W przypadku rodziców jeżdżących specjalnie, aby odwieźć dziecko do szkoły, panuje przeświadczenie, że w ten sposób zapewniają dzieciom należytą opiekę. Wygoda i czas to również powody, dla których wybierają tę metodę dojazdów uczniowie, szczególnie starsi. Pozytywnym elementem zjawiska jest to, że dziecko często odwożone jest do szkoły przy okazji podróży rodzica do pracy. Jednak w obu przypadkach rodzic jest przekonany, że działa dla dobra dziecka.

Wielu rodziców nie zmienia zdania dotyczącego samodzielnego podróżowania dzieci do szkoły pomimo ogromnej poprawy jakości infrastruktury drogowej i transportowej. Utrwalone przekonania – takie jak: „brakuje bezpiecznych chodników”, „przejścia dla pieszych są niebezpieczne”, „jazda rowerem wymaga jechania ulicą”, „autobusy nie przyjeżdżają na czas” czy „w komunikacji miejskiej kradną” – nie zmieniają się tak łatwo. Powoduje to, że wielu rodziców niechętnie zgadza się na samodzielną drogę ucznia do szkoły, nawet gdy ten wyraża taką gotowość.

Akcja będzie organizowana w tych szkołach na terenie gminy Piaseczno, które posiadają odpowiednią infrastrukturę w swoim otoczeniu i samodzielne docieranie do nich pieszo czy rowerem jest bezpieczne.

Start w przyszłym roku szkolnym

Realizację działań informacyjno-promocyjnych projektu Samochodem do Szkoły planujemy rozpocząć jesienią bieżącego roku. Przed nami jeszcze przygotowanie specjalnej, autorskiej aplikacji na smartfony. Pozwoli ona na zbieranie punktów przez dzieci, osiąganie kolejnych poziomów, grywalizację – i w efekcie zdobycie atrakcyjnej nagrody.

– Forma aplikacji – jej grafika, prostota obsługi, responsywność – to wszystko aspekty, które w przypadku młodego pokolenia, żyjącego na co dzień technologią, ma ogromne znaczenie. Jednym słowem, aby dzieci chciały z aplikacji korzystać, musi być ona „cool” – mówi Robert Widz, II zastępca burmistrza, pomysłodawca narzędzia. – Dlatego na etapie tworzenia aplikacji rekomendujemy konsultowanie jej z dziecięcym zespołem projektowym.

Aplikacja będzie miała również funkcjonalności istotne z punktu widzenia rodzica. Będzie on mógł „śledzić” swoje dziecko w drodze do szkoły. Aplikacja poinformuje go również, że dziecko bezpiecznie dotarło na miejsce.

– Mamy nadzieję, że dzieci korzystając z aplikacji, będą się dobrze bawić, usamodzielniać, poszerzać wiedzę na temat bezpiecznego i ekologicznego transportu, a rodzice zyskają narzędzie, które ułatwi im podjęcie decyzji o pozwoleniu dziecku na samodzielne docieranie do szkoły – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Samochodem do Szkoły logo