Konferencja - Akredytacja Erasmus
foto Irmina Olszewska

Konferencja zatytułowana „Projekty międzynarodowe – możliwość czy konieczność nowoczesnej edukacji? Była okazją do wymiany doświadczeń i podsumowania pierwszego roku realizacji projektów w ramach Akredytacji Erasmusa Gminy Piaseczno.

W spotkaniu, które odbyło się 7 lutego 2024 r. w Szkole Podstawowej im. Wspólnej Europy w Zalesiu Górnym, uczestniczyło blisko 100 gości, w tym przedstawiciele samorządu lokalnego, dyrektorzy szkół i przedszkoli, nauczyciele i reprezentanci samorządów uczniowskich z placówek oświatowych Gminy Piaseczno i Powiatu Piaseczyńskiego.

– Trudno się nie zgodzić z hasłem “Erasmus zmienia życie i otwiera umysły”. Bardzo się cieszę, że udało nam się uzyskać akredytację i kolejne szkoły i przedszkola mogą realizować międzynarodowe projekty a kadra zarządzająca i nauczycielska podnosić swoje kompetencje, w tym również językowe – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. i trudno się z tym hasłem nie zgodzić.

Konferencja była okazją do zaprezentowania projektów, w których uczestniczyły nasze placówki i podsumowania dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach Akredytacji Erasmusa dla Gminy Piaseczno na lata 2021-2027.

– Warto podkreślić, że do tej pory nauczyciele i pracownicy oświaty uczestniczyli już w 77 różnych szkoleniach zagranicznych (w tym językowych, metodycznych oraz w obserwacjach pracy szkół partnerskich). Odbyły się również dwa wyjazdy grupowe (10 uczniów ze szkoły w Zalesiu Górnym oraz 8 ze Złotokłosu), w ramach których realizowane były działania ekologiczne. Na zrealizowane działania wykorzystano ponad 143 tysięcy euro z pozyskanych dotychczas na Akredytację ponad 212 tysięcy euro – podsumowała pani Monika Sochacka-Kukiełka – autorka i koordynatorka całej akredytacji, wicedyrektor szkoły w Zalesiu Górnym.

Przedstawicielki Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) zaprezentowały możliwości, jakie daje program Erasmus+ szkołom i przedszkolom. Himalaista, coach i mówca motywacyjny – Piotr Cieszewski – przekonywał, że projekty zwiększają nasze możliwości. Marta Blauth – wieloletnia dyrektorka placówek oświatowych, coach, tutorka mówiła o roli rozwijania kompetencji kluczowych jako niezbędne w przyszłym życiu zawodowym i osobistym naszych uczniów.

Nie zabrakło też ciekawych, kreatywnych spotkań warsztatowych, przygotowanych i przeprowadzonych przez pracowników placówek realizujących Akredytację oraz przez przedstawicielki FRSE. W tym samym czasie uczniowie mieli bardzo inspirujące i motywujące spotkanie z Piotrem Cieszewskim „o osiąganiu celów w górach oraz na nizinach”. W przerwach pomiędzy panelami każdy z uczestników konferencji miał szansę obejrzeć dziesięć stoisk projektowych, które zostały przygotowane przez dziewięć placówek z gminy oraz powiatu.

Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Konferencja była szansą na wymianę doświadczeń, rozmów pomiędzy przedstawicielami różnych placówek, wzajemne inspirowanie się czy nawiązywanie kontaktów do realizacji nowych projektów.