„Aktywna tablica” w piaseczyńskich Szkołach Podstawowych

649

Gmina Piaseczno jako organ prowadzący piaseczyńskie placówki oświatowe znalazła się na liście projektów wybranych do dofinasowania w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. Zadaniem programu jest zapewnienie Szkołom Podstawowym niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych: tablic interaktywnych, projektorów, projektorów ultrakrótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych. Wybrane przez szkoły pomoce zostaną zakupione w ramach projektu.

W projekcie będzie uczestniczyć dziewięć placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie, Szkoła Podstawowa nr 3 w Piasecznie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Piasecznie, Szkoła Podstawowa w Chylicach, Szkoła Podstawowa w Złotokłosie, Szkoła Podstawowa w Józefosławiu, Szkoła Podstawowa w Zalesiu Górnym, Szkoła Podstawowa w Głoskowie.

Zakupiony sprzęt będzie służyć rozwijaniu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, kształtowaniu kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej, rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości, wspieranie innowacyjnych metod pracy.

Pozyskane dofinasowanie w ramach projektu na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych to kwota 118 30,00zł, co stanowi 80% wartości projektu.