Alert poziom III

2342

Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłosił Alert poziomu III – ostrzeżenie 1 stopnia  w związku z przekroczeniem dopuszczalnych norm jakości powietrza na obszarze województwa mazowieckiego.

Poziom III – pył zawieszony PM 2,5

Alert poziom III – pył zawieszony PM10