ARB.6740.1.22.2020.MT Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Graniczna na odcinku od ul. Rejonowa do ul. Krótkiej w miejscowości Wola Mrokowska, gmina Lesznowola"

250

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : ARB.6740.1.22.2020.MT Obwieszczenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Graniczna na odcinku od ul. Rejonowa do ul. Krótkiej w miejscowości Wola Mrokowska, gmina Lesznowola”