Asystent rodziny

325

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – asystent rodziny
1. Wymagania niezbędne: Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art.12 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Asystent rodziny