“Autyzm jest kolorowy” – wystawa Oli Leśnik

297
Autyzm jest kolorowy – wystawa Oli Leśnik
Autyzm jest kolorowy – wystawa Oli Leśnik

W holu na parterze Biblioteki Głównej można oglądać wystawę 20-letniej Oli Leśnik z Gliwic. Twórczość młodej artystki była już prezentowana na wystawach, a od niedawna gości w Piasecznie. Ola to artystka, samorzeczniczka, osoba w spektrum autyzmu z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nie mówi, ale jej rysunki mówią wiele.

Tak o twórczości Oli napisał Janek Gawroński – młody Samorzecznik Praw Osób ze Spektrum Autyzmu:
“Autyzm nie jest niebieski, jest kolorowy. Poznajmy twórczość Oli Leśnik, która ze światem porozumiewa się za pomocą wielobarwnych obrazów. Ola rysuje kiedy sama poczuje taką potrzebę i kiedy sama wybierze odpowiedni moment. Miała kilka ważnych wystaw, jej prace zdobią teksty znanych autorów, a dzięki rodzicom, którzy wspierają jej pasję, jej dom w Gliwicach zaczyna przypominać galerię sztuki. “
Prace Oli ilustrują artykuły dotyczące autyzmu w Krytyce Politycznej. Można je również spotkać w lokalnej prasie “Nowiny Gliwickie”. Jeden z rysunków znalazł się na okładce płyty międzynarodowego składu jazzowego Elma, a inne prace posłużyły do stworzenia genialnej animacji zapowiadającej wspomnianą płytę.
 

Kwiecień jest miesiącem solidarności z osobami ze spektrum autyzmu
2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Został on ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2007 roku, jako jeden z kilku oficjalnych dni ONZ poświęconych kwestiom zdrowotnym. Dzień ten rozpoczyna w wielu krajach świata, w tym w Polsce, Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu. Celem jest zwrócenie uwagę społeczeństwa na problemy i potrzeby osób z autyzmem.
Autyzm jest najczęściej występującym całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka. Objawia się trudnościami w porozumiewaniu się i kontaktach społecznych, rozumieniu zachowań innych osób, rozwoju zabawy, postrzeganiu świata. Osoby w spektrum często doświadczają dyskryminacji i wykluczenia społecznego, dlatego tak ważne jest szerzenie wierzy o tym zagadnieniu.

Wystawa organizowana w ramach przedsięwzięcia grantowego „Biblioteka Dostępna w Piasecznie”, realizowanego w projekcie “Kultura bez barier” przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Osi priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, w ramach Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Artykuł “Autyzm jest kolorowy” – wystawa Oli Leśnik pochodzi z serwisu Biblioteka Publiczna w Piasecznie.

Źródło: Biblioteka Publiczna : “Autyzm jest kolorowy” – wystawa Oli Leśnik