Bądź eko – wybierz wodę z kranu!

402
Wybierz wodę z kranu zamiast wody z butelki
Wybierz wodę z kranu zamiast wody z butelki

Miasto i Gmina Piaseczno jest zaopatrywane w wodę pozyskiwaną z czwartorzędowych ujęć głębinowych. Są to wody podziemne o odczynie obojętnym, średnio twarde. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, które stanowi Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, PWiK Piaseczno wspólnie z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną prowadzą stały monitoring jakości wody dostarczanej odbiorcom. W ramach tego monitoringu wodę poddaje się badaniom w zakresie wymaganym powyższym Rozporządzeniem.

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Piasecznie, na podstawie wyników badań, wydaje Ocenę Jakości Wody i stwierdza jej przydatność do spożycia.

Dlaczego warto pić wodę z kranu:

💧zawsze świeża i dostępna,
💧od razu schłodzona,
💧 bezpieczna bo przebadana przez specjalistów,
💧zawiera mikroelementy i cenne pierwiastki dla zdrowia.
‼️Nie jest opakowana w plastik, który po wyrzuceniu rozkłada się przez kilkaset lat, i który zawiera szkodliwy dla zdrowia biosfenol.

Monitoring jakości wody

Monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Miasta i Gminy Piaseczno prowadzony jest przez dwa podmioty: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. oraz Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Piasecznie. Oba podmioty posiadają niezależne harmonogramy poboru i badań próbek wody na terenie całej gminy Piaseczno. Przedsiębiorstwo wykonuje rocznie ok. 170 kontroli jakości dostarczanej wody uzdatnionej oraz wody surowej ujmowanej ze studni głębinowych z 27 punktów poboru. Punkty te zlokalizowane są zarówno na sieci wodociągowej jak i stacjach uzdatniania wody oraz studniach głębinowych. Monitoring jakości wody obejmuje zarówno parametry fizyko-chemiczne, bakteriologiczne jak również zawartość izotopów promieniotwórczych występujących w wodzie.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody zwiększa liczbę badanych parametrów szczególnie w ramach monitoringu kontrolnego m.in. o żelazo, mangan czy twardość wody w stosunku do wymogów stawianych przez Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Spółka wychodząc również naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców na bieżącą aktualizuje wyniki badań wody zamieszczone na stronie internetowej Przedsiębiorstwa tak, aby w jak najwyższym stopniu ułatwić dostęp do informacji dotyczącej jakości wody dostarczanej do Mieszkańców Miasta i Gminy Piaseczno.

BĄDŹ EKO – WYBIERZ WODĘ Z KRANU