Bezpieczeństwo dzieci zimą

894

W piątek 15 lutego, Państwowa Straż Pożarna w Piasecznie przeprowadziła ćwiczenia ratownictwa  na lodzie. Akcja miała na celu rozpowszechnienie profilaktyki bezpieczeństwa
i edukacji uczniów szkół podstawowych gminy Piaseczno.

Pokazowe działania ratownicze podczas których udzielano pomocy osobie uwięzionej
w przerębli, zaprezentowano na stawie w Parku Książąt Mazowieckich w Piasecznie. Pokaz miał  uświadomić najmłodszym, że nigdy nie możemy być pewni, czy lód utrzyma ciężar naszego ciała, a podstawową zasadą jest korzystanie tylko z bezpiecznych i zorganizowanych lodowisk.

Strażacy przypomnieli dzieciom, że najważniejszym elementem ratowniczym, jest jak najszybsze powiadomienie odpowiednich służb, ze wskazaniem dokładnego miejsca zdarzenia i sposobu dojazdu. Do osoby w wodzie nie można podchodzić, gdyż prawdopodobnie lód załamie się także pod naszym ciężarem. Do takiej osoby, można się jedynie podczołgać.  Najbezpieczniej jednak jest podać wskazania słowne osobie, by zachowała spokój i oczekiwała w bezruchu na wezwaną pomoc, udzielenie jej wsparcia psychicznego do czasu przyjazdu służb.

– Chcieliśmy pokazać młodym ludziom, że wytrzymałość lodu jest jedynie teoretyczna – powiedziała Wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak, obecna na pokazie – mam nadzieję, że dzieci wyciągną wnioski z dzisiejszego spotkania co przyczyni się do zwiększenia ich bezpieczeństwa w okresie zimowym – dodała.