Bezpieczna droga do szkoły

1595

Wśród wielu zadań należących do Straży Miejskiej istotne miejsce zajmuje szkolenie dzieci, szczególnie tych najmłodszych, z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Każdego roku poczynając od września strażnicy miejscy uczestniczą w akcji „bezpieczna droga do szkoły”, koordynując ruchem przy piaseczyńskich szkołach  i prowadząc zajęcia z dziećmi dotyczące bezpiecznego poruszania się po ulicach.

W bieżącym roku, w okresie od września  do listopada, w  spotkaniach edukacyjnych prowadzonych przez strażników wzięło udział ponad 1100 dzieci z pięciu przedszkoli i trzech szkół podstawowych. Strażnicy miejscy wykorzystując mobilne miasteczko ruchu ćwiczą z dziećmi przechodzenie przez pasy, omawiają podstawowe znaki drogowe i uczą zachowań, które mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Wizyty Straży Miejskie w przedszkolach i szkołach będą  kontynuowane przez cały rok szkolny.

Ponadto  strażnicy miejscy wspólnie z policją  przeprowadzają egzaminy  na kartę rowerową dla uczniów naszych szkół. Od początku roku w dwóch  Szkołach Podstawowych (w Józefosławiu i Zalesiu Górnym) kartę rowerową uzyskało 330 uczniów. Działania te wznowione zostaną wiosną i jak co roku wszystkie szkoły z terenu naszej gminy, które wykażą zainteresowanie akcją będą mogły przeprowadzić egzamin na kartę rowerowa na terenie swojej placówki.

– Wierzę, że  akcje dotyczące poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym są bardzo cenne i przynoszą efekty – mówi Wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak – dlatego też Gmina planuje kontynuację tego typu działań skierowanych do dzieci i młodzieży – dodaje.