Bibliotekarz Roku z Inspirującej Biblioteki

260

 

Łukasz Krzysztof Załęski – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno – „Jest człowiekiem, z którym można rozmawiać”, „Ma wiedzę, którą lubi się dzielić”, „Umie słuchać ludzi”, „Stara się podpowiadać rozwiązania” – to tylko fragmenty z uzasadnienia przyznania wyróżnienia Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2016.

Źródło: Biblioteka Publiczna : Bibliotekarz Roku z Inspirującej Biblioteki