Inwestycje PCU z dofinansowaniem w wysokości 50 mln złotych. na zdjęciu budynek PCU w Piasecznie, z kominów wydobywa się dym.
foto Anna Grzejszczyk

Gmina Piaseczno rozpoczyna program rozbudowy kompleksu energetycznego, w tym produkcji energii elektrycznej oraz pozyskiwania ciepła z oczyszczalni. PCU otrzymało na inwestycje blisko 52 mln zł dofinansowania.

– Zapewnienie alternatywnych źródeł ciepła – to są nasze cele, których realizację chcemy rozpocząć w 2022 r. – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Nie możemy czekać, wykonujemy ambitny skok do przodu żeby szukać alternatywnych źródeł energii dla miasta.

Powstanie elektrociepłownia

Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe Piaseczno planuje dużą inwestycję mającą na celu przekształcenie ciepłowni przy ul. Kusocińskiego 4 w elektrociepłownię. Realizacja przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu wysokosprawnej kogeneracji i przyłączenia do ciepłowni kolejnych budynków wymaga sporego nakładu środków. Na wykonanie tych zadań spółka otrzymała dofinansowanie z NFOŚiGW w łącznej kwocie 51 731 340,00 zł brutto. Część tych środków (20 786 449,00 zł netto) ma formę pożyczki, drugą część (20 394 667,00 zł netto) PCU otrzymało jako dotację.

– Realizacja całego przedsięwzięcia przewidziana jest do roku 2025. W grudniu ubiegłego roku zarząd spółki PCU podpisał z NFOŚiGW stosowne umowy – informuje Marek Trendel, prezes zarządu PCU Piaseczno.

Nowe przyłącza do sieci grzewczej

W tym roku w ramach pozyskanych środków spółka planuje wykonać przyłącza sieci cieplnej: do Liceum Ogólnokształcącego i obiektów Zespołu Szkół Nr 3 przy ul. Chyliczkowskiej, do budowanych budynków mieszkalnych przy ulicach Kusocińskiego, Puławskiej oraz Jasińskiego, do budynku mieszkalnego przy ul. Strusia 1–3. Planowana jest również wymiana odcinka sieci kanałowej na preizolat w rejonie ulic Generała Okulickiego – Puławska.

W następnych latach w ramach tej inwestycji powstanie nowy obiekt energetyczny (NOE) za PWiK a w nim: wysokosprawna kogeneracja, pompy ciepła na zrzucie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków o mocy 5 MW, akumulator ciepła, spięcie siecią ciepłowniczą NOE z istniejącą siecią cieplną Piaseczna. Z obecnej lokalizacji ciepłowni do NOE zostaną przetransportowane dwa kotły.