Budowa basenu ruszy w tym roku

7418
Budowa basenu ruszy w tym roku. Wizualizacja przyszłego basenu, drewniana architektura w otoczeniu zieleni.
projekt: P2PA

Gmina Piaseczno otrzymała już pozwolenie na budowę nowego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Piasecznie. Trwają prace nad projektem wykonawczym i przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Budowa nowoczesnego, ekologicznego i atrakcyjnego architektonicznie obiektu przy ul. Chyliczkowskiej powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku.

Harmonogram dla tej oczekiwanej przez mieszkańców inwestycji zakłada, że realizacja prac budowlanych powinna rozpocząć się za kilka miesięcy.
– Cieszę się, że prace przygotowawcze dobiegają końca. Projekt został dopasowany do potrzeb gminy, ale też do jej możliwości – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – Braliśmy pod uwagę koszty zarówno samej budowy, jak i późniejszego utrzymania obiektu. Ekologiczne rozwiązania, które zakłada projekt, nie tylko sprzyjają środowisku, ale także pozwolą obniżyć koszty użytkowania.

Budowa basenu ruszy w tym roku
projekt: P2PA

O budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie nieruchomości przy ul. Chyliczkowskiej, przekazanej gminie na ten cel przez Agencję Nieruchomości Rolnych, mówi się od 2017 r. W 2019 samorząd zlecił firmie Agraria Sp. z o.o. wykonanie wstępnego studium wykonalności dla budowy basenu z towarzyszącą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną. Następnie wraz z SARP Warszawa został przygotowany i przeprowadzony konkurs architektoniczny na projekt basenu krytego w Piasecznie. Na ogłoszony w grudniu 2019 r. konkurs wpłynęły 22 prace, spośród których w maju 2020 r. sąd konkursowy, pod przewodnictwem profesor Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej Ewy Kuryłowicz, wybrał najlepszy jego zdaniem projekt pływalni. Zwycięska pracownia P2PA z Wrocławia pod koniec listopada 2020 r. podpisała umowę na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Ścisła współpraca z projektantami

– Specjalnie powołany międzywydziałowy zespół pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno współpracował z projektantami basenu, by ostatecznie zaakceptować kolejne fazy dokumentacji: od koncepcji wielobranżowej, przez projekt budowlany, aż po projekt wykonawczy wraz z kosztorysami, przedmiarami robót i wszystkimi dokumentami niezbędnymi do rozpoczęcia budowy – mówi wiceburmistrz Robert Widz. Co ważne, 29 października 2021 r. gmina Piaseczno otrzymała pozwolenie na budowę nowego basenu. – Bardzo się cieszymy, że etap projektowania przebiegł tak sprawnie, szybko i bezproblemowo, dzięki czemu jesteśmy już na etapie przygotowywania dokumentacji do ogłoszenia przetargu na budowę – dodaje wiceburmistrz.

Budowa basenu ruszy w tym roku. Wizualizacja holu głównego.
projekt: P2PA

Dwa baseny, wodny plac zabaw i saunarium

Budynek nowego basenu powstanie u zbiegu ul. Chyliczkowskiej i nowo projektowanej ul. Mazurskiej. Projekt basenu jest projektem nowatorskim, wpisującym się w trendy współczesnej architektury, jednocześnie jest utrzymany w formie pawilonu w parku, stanowiącego element całego założenia dla terenów rekreacyjno-sportowych nad Perełką.
W budynku będzie do dyspozycji wydzielona część z basenem sportowym o sześciu torach długości 25 m i stałej głębokości 2 m. W strefie przeznaczonej dla rodzin z dziećmi znajdą się: basen o głębokości 1,1 m do nauki pływania, wodny plac zabaw, dwie zjeżdżalnie, niecka z masażami wodnymi i dwa baseny jacuzzi. Niezależnie będzie można również skorzystać z bogatego programu saunarium. W holu basenu przewidziano przestrzeń dla kawiarni. Szatnie zaprojektowano w taki sposób, by ułatwić korzystanie z basenu rodzinom z małymi dziećmi. Obiekt dostosowano do przepisów FINA oraz przewidziano w nim widownię na 300 osób, co umożliwi organizację zawodów sportowych.

Budowa basenu ruszy w tym roku. Wizualizacja wnętrz basenu.
projekt: P2PA

– W przyszłości planujemy wybudować w sąsiedztwie pływalni również letnie baseny odkryte – zapowiada burmistrz Daniel Putkiewicz. Zgodnie z założeniami gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, cały teren położony między przyszłym basenem a Jeziorką ma pozostać terenem o charakterze parkowo-rekreacyjnym. – W ramach konkursu otrzymaliśmy od architektów również propozycję zagospodarowania całego terenu tzw. porzeczek. Należy pamiętać, że teren ten nie jest naszą własnością, jednak gmina podejmuje starania, których celem jest jego przejęcie i dalsze zagospodarowanie – podkreśla wiceburmistrz Robert Widz.

Nowoczesna architektura i ekologiczne rozwiązania

Nadziemna konstrukcja budynku będzie wykonana z elementów drewnianych. Drewno jest obecnie uznane za najbardziej ekologiczny materiał budowlany, co oznacza minimalizowanie tzw. śladu węglowego. Piaseczyński basen będzie pierwszym w Polsce obiektem basenowym wykonanym z zastosowaniem tego rodzaju technologii na tak dużą skalę.
Aranżacja wnętrz jest podporządkowana głównej idei zastosowania drewna i obejmuje kompleksowo dobór materiałów wykończeniowych, oświetlenia i systemu informacji wizualnej. Zaprojektowana zieleń i obiekty małej architektury podkreślają charakter całej inwestycji.
– Obiekt ten został zaprojektowany z dużą starannością i dbałością o detale w zakresie zagospodarowania terenu i samego budynku – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. – Inwestycja ta to imponujące zamierzenie, które będzie wyróżniać się zarówno pod względem technicznym, jak i użytkowym. Nie tylko zaspokoi potrzeby mieszkańców, jeśli chodzi o nowy obiekt basenowy, ale też stanie się elementem ciekawej architektury i zaczątkiem nowego terenu rekreacyjnego w mieście.

Budowa basenu ruszy w tym roku. Na wizualizacji wnętrze basenu.
projekt: P2PA

Projekt przewiduje nowoczesne i najwyższej jakości rozwiązania przy realizacji samego basenu. Niecka zostanie wykonana ze stali nierdzewnej, a woda będzie przygotowywana z wykorzystaniem nowoczesnych technologii uzdatniania wody, w tym ozonowania. Do tego wysokiej jakości system wentylacji, wewnętrzna instalacja elektryczna, instalacja ogrzewania, chłodzenia – a wszystko sterowane w ramach systemu BMS. Inwestycja będzie korzystać z odnawialnych źródeł energii. Energia elektryczna będzie pozyskiwana z instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo budynek zostanie wyposażony w kotły kogeneracyjne.
Inwestycja ta będzie też korzystać z odnawialnych źródeł energii co pozwoli m.in. na zmniejszenie emisji CO2. Na dachu obiektu przewidziano instalację fotowoltaiczną o mocy 50kW. Podłączenie instalacji do budynku zaprojektowano w taki sposób, aby w przyszłości można ją było łatwo rozbudować bez ingerencji w obiekt. Basen będzie też korzystał z energii elektrycznej z agregatów kogeneracyjnych o łącznej mocy elektrycznej 40 kW i mocy cieplnej 80kW.

Budowa basenu ruszy w tym roku. Wizualizacja z szatnią.
projekt: P2PA

Zarządzanie budynkiem będzie odbywało się z wykorzystaniem systemu BMS , który będzie umożliwiał bieżący nadzór nad pracą urządzeń technologii basenowej, wentylacji, wod-kan czy elektrycznej, a także alarmował o ewentualnych awariach poszczególnych urządzeń co usprawni prace serwisowe. System BMS wraz z systemem sterowania oświetleniem DALI będzie także odpowiadał za pracę oświetlenia w wybranych obszarach obiektu.
Główne zasilanie w ciepło przewidziano z własnej kotłowni gazowej współpracującej z modułem kogeneracyjnym wytwarzającym ciepło i energie elektryczną dla potrzeb własnych , jednak rozwiązaniem docelowym jest podłączenie budynku do nowo projektowanej kotłowni, która ma powstać w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. – Takie rozwiązania pozwalają gminie zabezpieczyć potrzeby kosztownego utrzymania budynku we własnym zakresie, niezależnie od zewnętrznych firm dystrybucyjnych – podkreśla burmistrz Daniel Putkiewicz. – Technologia basenowa została zaprojektowana z użyciem wysokoefektywnego odzysku ciepła z wód popłucznych basenu z odzyskiem zarówno wody, jak i ciepła. Dodatkowo zaprojektowany został odzysk ciepła ze ścieków sanitarnych (szarych). Woda z dachu i powierzchni utwardzonych magazynowana będzie w zbiorniku podziemnym i wykorzystywana do podlewania, a także w zbiornikach retencyjnych w sąsiedztwie budynku. Woda z posadzek dla pieszych w całości rozprowadzona zostanie na terenie własnym działki.

Nowa droga i pętla autobusowa

W sąsiedztwie basenu powstanie też nowe połączenie drogowe – ul. Mazurska, którą dojedziemy od ul. Żeromskiego do ul. Chyliczkowskiej. Blisko basenu, na skrzyżowaniu ulic Mazurskiej i Chyliczkowskiej, powstanie rondo. Projekt ul. Mazurskiej przewiduje też utworzenie pętli autobusowej.

Budowa basenu ruszy w tym roku
Nowa droga powstanie w sąsiedztwie planowanej inwestycji foto: Joanna Ferlian-Tchórzewska

– Skoordynujemy budowę nowej drogi oraz samego basenu, tak aby do pływalni zapewnić dogodne połączenia drogowe z chodnikami, ścieżką rowerową i komunikacją publiczną – mówi wiceburmistrz Robert Widz.
Przetarg na budowę basenu powinien zostać ogłoszony w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Po zapewnieniu finansowania inwestycji i wyłonieniu wykonawcy rozpocznie się budowa. Na pływalnię pójdziemy najprawdopodobniej za dwa, maksimum trzy lata.