Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w Bogatkach

688
Kanalizacja Bogatki
Budowa kanalizacji w Bogatkach

PWiK Piaseczno rozpoczął budowę sieci kanalizacyjnej w Bogatkach. Na realizację przedsięwzięcia spółka otrzymała ponad 15,7 mln złotych dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie.

Gminna spółka wodociągowa rozpoczęła w marcu 2024 r. budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Bogatkach. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. otrzymało na realizację tej inwestycji dofinansowanie w kwocie 15 756 240 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 19 322 m. Zadanie ma zostać zrealizowane do końca 2025 roku. Oprócz tego wykonawca ma wykonać również sieć wodociągową, której nie obejmuje dofinansowanie z WFOŚiGW. Zgodnie z umową koszt budowy sieci wodociągowej wyniesie 3 343 760 netto +VAT. Łączna długość projektowanych odcinków sieci wodociągowej wynosi 6512,5 m. Wykonawca wykona również 42 hydranty.

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie