Budowa oświetlenia drogowego ulicy Konika Polnego w Jesówce.

308

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia pod nazwą: „Wykonanie uzupełnienia oświetlenia ulicznego przy ulicy Konika Polnego w Jesówce.” przesyłam w załączeniu Zapytanie ofertowe wraz z OPZ, wzorem umowy, formularzem ofertowym, opisem wymagań do inwentaryzacji nowego oświetlenia ulicznego, projektem, przedmiarem…

Źródło: BIP Gmina Piaseczno : Budowa oświetlenia drogowego ulicy Konika Polnego w Jesówce.