drogi dojazdowe S7
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Gmina Piaseczno od kilku lat realizuje inwestycje drogowe, które mają ułatwić mieszkańcom dojazd do węzła Antoninów na trasie S7. Część inwestycji został już zrealizowana, obecnie budowany jest nowy odcinek drogi w Woli Gołkowskiej wraz z rondem, projektujemy też nowe połączenie z Bobrowcem i Kamionką.

Obsługa komunikacyjna trasy szybkiego ruchu i leżących na terenie gminy Piaseczno węzłów, to wyzwanie dla zarządców dróg lokalnych. Współpracując z Powiatem Piaseczyńskim oraz Gminą Lesznowola zaplanowaliśmy poprawę układu drogowego, który obsługiwać będzie budowany obecnie węzeł Antoninów. Dotychczas wybudowaliśmy nową drogę dojazdową do węzła od strony zachodniej trasy S7, czyli Mieszkowa i Antoninowa, wraz z dwoma rondami na ulicy Radomskiej. Nowe połączenie powstało również po wschodniej stronie drogi ekspresowej – łącząc trasę S7 z ul. Rybną, gdzie również wybudowane zostało rondo. W tej chwili budowana jest nowa droga, która połączy ul. Rybną ze skrzyżowaniem ulic Ceramicznej i Asfaltowej na granicy Gołkowa, Woli Gołkowskiej i Bąkówki. Również tutaj powstanie skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

Zmiana ruchu-Antoninow. Grafika z mapą i zaznaczonymi realizacjami inwestycji.Obecnie projektujemy także przedłużenie tej nowo budowanej drogi aż do skrzyżowania ulicy Bobrowieckiej z ul. Mazowiecką w Bobrowcu, gdzie również ma powstać rondo. Ze szczegółami można się zapoznać na stronie: Koncepcja budowy ul. Bobrowieckiej. Nowa droga pozwoli mieszkańcom południowo-zachodniej części gminy na dojazd do węzła Antoninów jako alternatywy do dojazdu do węzła Lesznowola, na dojeździe do którego tworzą się duże korki.

Burmistrz mówi o inwestycjach drogowych realizowanych i planowanych przez gminę w sąsiedztwie trasy S7. Film uzupełniony jest o transkrypcję.

– Liczymy na to, że projekt wraz z pozwoleniem na budowę będzie gotowy w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jeśli będziemy mieli zabezpieczone środki na realizację zadania, pozostanie ogłosić przetarg i przystąpić do budowy – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Projektujemy również przebudowę ulicy Abramowicza wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Lipowej, Szkolnej i Abramowicza. Mamy nadzieję, że uda się w tym miejscu zbudować rondo.

Wspólnie ze Starostwem Powiatowym projektujemy również przebudowę skrzyżowania ulic Gołkowskiej i Ceramicznej. Tutaj również projektowane jest rondo, ale ostateczne rozwiązanie drogowe, ze względu na skomplikowaną sytuację drogową i sąsiedztwo kolejki wąskotorowej, będzie znane po wykonaniu projektu budowlanego.