Budżet Obywatelski 2020 bez głosowania

3517
Budżet Obywatelski 2020
Budżet Obywatelski 2020

W tegorocznej edycja Budżetu Obywatelskiego od początku natrafiliśmy na pewne trudności – mówi Łukasz Wyleziński, Dyrektor Biura Promocji i Kultury, które koordynuje proces konsultacji społecznych.

Zmiana przepisów

Perturbacje spowodowane były zmianami w przepisach prawa, które zaczęły obowiązywać na początku roku, a  nie były do końca precyzyjne i można było je różnie interpretować. Dlatego pierwsza uchwała Rady Miejskiej dotycząca procesu konsultacji budżetu obywatelskiego na 2020 rok została w części uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie. Większość uwag RIO dotyczyła kwestii, które w poprzednich edycjach budżetu obywatelskiego funkcjonowały bez zastrzeżeń. Swoje uchwały musiało zmieniać zresztą większość podwarszawskich samorządów.

Zastrzeżenia RIO oraz zmiany w przepisach prawa wpłynęły m.in. na nowe zasady weryfikacji projektów. – Musieliśmy zrezygnować z podziału miasta na mniejsze obszary i zwrócić baczniejszą uwagę na to, że dane zadanie musi zostać zrealizowane w ciągu jednego roku budżetowego – wyjaśnia Agata Pośniak, koordynator budżetu obywatelskiego. – Wiele projektów zostało odrzuconych, właśnie  ze względu na poziom skomplikowania, który nie gwarantował realizacji w ciągu jednego roku lub lokalizacja wykraczała poza granice miasta.

Wszystkie pomysły do realizacji

Spośród 90 zgłoszonych propozycji wybrano 43 projekty, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną. Ich łączna szacunkowa wartość wynosi ok. 1 294 000 zł, a więc o 106 000 zł mniej niż przewidziana na ten cel kwota 1 400 000 zł. Tym samym bezzasadnym i bezcelowym byłby przewidziany w harmonogramie proces głosowania.

– Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu mieszkańcy Gminy Piaseczno mają możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. To realna szansa na zrealizowanie własnych pomysłów, zmiany wizerunku swojego otoczenia a także wkład w rozwój gminy, dlatego podjąłem decyzję o wpisaniu wybranych pomysłów w projekt budżetu Gminy na rok 2020. Rada Miejska na sesji budżetowej zdecyduje, czy środki te zostaną przeznaczone na zarekomendowane projekty – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz

Dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie w tegoroczną edycję. Zwycięskim projektom i ich autorom serdecznie gratulujemy!

Zachęcamy do zapoznania się z projektami na www.piaseczno.budzet-obywatelski.org