Budżet Obywatelski 2025

1550
plakat z terminem składania projektów do Budżetu Obywatelskiego
Budżet Obywatelski Gminy Piaseczno 2024 BO plakat

24 czerwca 2024 roku rusza VIII edycja Budżetu Obywatelskiego Gminy Piaseczno. Mieszkańcy podobnie jak w latach ubiegłych zdecydują na co wydać 1 000 000 zł z gminnego budżetu.

Zgłaszanie projektów

Etap zgłaszania projektów rozpocznie się 24 czerwca 2024 r. Swoje pomysły mieszkańcy mogą zgłaszać przez dwa tygodnie (na projekty papierowe i online czekamy do 8 lipca w godzinach pracy urzędu, czyli do godziny 17.00). Każdy z mieszkańców gminy może złożyć maksymalnie 3 projekty. Wartość pojedynczego projektu nie może przekroczyć 130 tys. złotych. Zaproponowane zadania muszą być nieodpłatne i ogólnodostępne, możliwe do realizacji w jednym roku budżetowym, w przypadku zadań infrastrukturalnych lub remontowych muszą dotyczyć nieruchomości, do których gmina posiada tytuł prawny, muszą mieścić się w zakresie zadań własnych gminy.

Zachęcamy do elektronicznego składania projektów za pośrednictwem strony www.piaseczno.budzet-obywatelski.org. Zakładając konto, możemy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a także zagłosować na wybrane projekty. Będzie istniała także możliwość złożenia formularza w wersji papierowej. Do każdego formularza zgłoszeniowego należy dołączyć oryginalną listę poparcia składającą się z min. 15 osób z terenu gminy Piaseczno popierająca dany projekt.

Głosowanie

Głosować mogą wszyscy mieszkańcy gminy Piaseczno. Każdy głosujący będzie miał do rozdysponowania 1 mln zł wśród wszystkich projektów. Zachęcamy do głosowania online za pomocą internetowego systemu dostępnego na stronie bo.piaseczno.eu. Głosowanie odbywać będzie w dniach 2-13 września 2024 r. Głosować będzie można również za pomocą tradycyjnych kart papierowych dostępnych w wyznaczonych punktach. W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, podobnie jak w zeszłym roku, nie ma limitu wiekowego. Osoby małoletnie będą mogły brać czynny udział w Budżecie Obywatelskim. Jedynym warunkiem będzie zgoda przedstawiciela ustawowego wyrażające zgodę na udział w głosowaniu.

Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane w 2025 r.

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie: tel. 22 70 17 650.

Więcej szczegółów na stronie www.piaseczno.budzet-obywatelski.org

Data publikacji: 15.06.2024 r.