Budżet Obywatelski 2022 – składanie wniosków wstrzymane

2323

We wtorek, 25 maja 2021 r., Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie unieważniło w całości uchwałę nr 777/XXXVII/2021 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 21.04.2021 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2022.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej nie wydało jeszcze oficjalnego uzasadnienia tej decyzji. Unieważnienie ww. uchwały oznacza, że V edycja Budżetu Obywatelskiego nie rozpocznie się na początku czerwca, tak jak wcześniej zaplanowano. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem, zostanie przygotowana nowa uchwała zgodna z wytycznymi RIO. Wpłynie to na pewno na zmianę harmonogramu przebiegu procesu konsultacji społecznych. Będziemy czynić starania, aby zmieścić w czasie napięty harmonogram, tak abyście mogli Państwo w tym roku zgłaszać i wybierać projekty. Mamy nadzieję, że nowa edycja Budżetu Obywatelskiego ruszy jak najszybciej.

Unieważnienie uchwały oznacza, że piąta edycja Budżetu Obywatelskiego nie mogła rozpocząć się na początku czerwca. – Co roku regulamin Budżetu Obywatelskiego jest uchwalany przez Radę Miejską, a następnie weryfikowany przez RIO – mówi Łukasz Wyleziński, dyrektor Biura Promocji i Kultury. – W zeszłym roku instytucja nadzorcza podlegająca pod MSWiA nie miała uwag do naszego regulaminu, a tegoroczny praktycznie nie różnił się od poprzedniego, dlatego byliśmy zaskoczeni tym rozstrzygnięciem – wyjaśnia.

– Czekamy na pisemne uzasadnienie decyzji RIO, wtedy dopiero będziemy mogli dokonać stosownych zmian w projekcie uchwały i poddać ją pod głosowanie radnych. To niestety oznacza, że skróci nam się czas na przeprowadzenie całego procesu konsultacyjnego oraz głosowania, ale dołożymy starań, aby także w tym roku mieszkańcy mogli zgłaszać swoje pomysły do budżetu gminy – mówi Agata Pośniak, koordynatorka Budżetu Obywatelskiego.