Czasowa organizacja ruchu na ul. Urbanistów

425
Urbanistów. Na zdjeciu droga, samochody, lustro drogowe.
foto Maciej Wesołowski
W związku z przebudową ulicy Urbanistów na odcinku od ulicy Dzikiej Róży do ulicy Polnej/Zimowej Wykonawca wprowadza czasową organizację ruchu.
Na wspomnianym odcinku droga jest zamknięta dla ruchu z zapewnieniem dojazdu do posesji. Objazd poprowadzono ulicą Polną, drogą wojewódzką 721 oraz ul. Julianowską. Przebudowa ulicy Urbanistów prowadzona jest etapami. Dla każdego wprowadzana będzie nowa czasowa organizacja ruchu.
Realizowane obecnie prace obejmują przebudowę kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych i sanitarnych. W ramach przebudowy droga zyska też nowe oświetlenie oraz kanalizację deszczową. Nowa, stała organizacja ruchu, która zostanie wprowadzona po zakończeniu prac, poprawi bezpieczeństwo pieszych na na ulicy Urbanistów. Zgodnie z umową zakończenie robót drogowych planowane jest na czerwiec 2023 r.