“Czyste powietrze” – dotacje i pożyczki z WFOŚiGW

11138
logoWFOSIGW

Uprzejmie informujemy o możliwości uzyskania bezzwrotnych dotacji oraz
pożyczek udzielanych bezpośrednio z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu “Czyste
powietrze”.

Zgodnie z informacjami WFOŚiGW w Warszawie oferta skierowana jest do osób
fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami
jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub osób, które uzyskały zgodę na
rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego. W ramach Programu
zostanie dofinansowana wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych
paliwem stałym na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (spełniające
założenia Programu), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe
kondensacyjne oraz pompy ciepła. Dofinansowywane będą również prace
termomodernizacyjne polegające m.in. na dociepleniu przegród
zewnętrznych/wewnętrznych budynku oraz wymianie/montażu stolarki
zewnętrznej.

Intensywność wsparcia dotacyjnego uzależniona będzie od kwoty miesięcznego
dochodu przypadającego na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Minimalna wartość
kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosić będzie 7 tys. zł, natomiast
maksymalne koszty kwalifikowane od których liczona będzie dotacja  – 53 tys.
złotych.

W ramach powyższej oferty możliwy będzie również zakup i montaż kolektorów
słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej (wyłącznie w formie
pożyczek).

Więcej informacji można uzyskać pod  numerem telefonu (22) 504 41 00 lub
klikając w link:
http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/program_czyste_powietrze