dom kultury plus plakat

Centrum Kultury w Piasecznie zostało beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne Edycja 2024 r. To jeden z najważniejszych programów Narodowego Centrum Kultury wspierających rozwój instytucji kultury w kraju.

W ramach naboru można było ubiegać się o dofinansowanie realizacji jednego z dwóch zadań: Zadanie I – Inicjatywy lokalne lub Zadanie II – Partnerstwo lokalne.

W tegorocznym naborze złożono 101 wniosków. W wyniku procedury konkursowej z grona samorządowych instytucji kultury zostało wyłonionych 60 beneficjentów, których projekty uzyskały najwyższe oceny.

Projekt “Spełnij swoje kulturalne marzenia z Centrum Kultury w Piasecznie!” polegać będzie na przeprowadzeniu diagnozy lokalnej, identyfikującej potrzeby kulturalne dynamicznie zmieniającego się społeczeństwa oraz sposoby ich zaspokajania. Analiza pozwoli na rozpoznanie potencjału i możliwości współtworzenia kultury lokalnej przez mieszkańców gminy Piaseczno. Badanie obejmie zarówno ilościowe badania ankietowe, jak i grupowe o charakterze warsztatowym. Wyniki pozwolą na opracowanie i ogłoszenie przejrzystych zasad wyboru inicjatyw oddolnych, które będą realizowane przez mieszkańców gminy we współpracy z CK. Spośród zgłoszonych propozycji wybranych zostanie od trzech do siedmiu projektów, które następnie zostaną zrealizowane wspólnie z ich autorami.

W ramach realizacji programu zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Piaseczno do wzięcia udziału w spotkaniach warsztatowych, podczas których zewnętrzna firma przeprowadzi diagnozę identyfikującą potrzeby i zasoby kulturowe naszej społeczności.

Ponadto, po przeprowadzeniu diagnozy, zostanie zorganizowany konkurs inicjatyw oddolnych, w którym mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Piaseczno. Więcej informacji na warsztatach i wkrótce na stronie CK www.kulturalni.pl.

Terminy warsztatów z mieszkańcami Centrum Kultury w Piasecznie:

– Dom Kultury (ul. Kościuszki 49 w Piasecznie):
19.04.2024, godz. 15.00 (młodzież), godz. 18.00

– Klub Kultury w Józefosławiu (ul. Julianowska 67A w Józefosławiu):
09.05.2024, godz. 18.00

– Klub Kultury w Zalesiu Górnym (ul. Białej Brzozy 3 w Zalesiu Górnym) :
22.04.2024, godz. 18.00

– CEM (ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie):
08.05.2024, godz. 09.30 (seniorzy)

wypełnij ankietę - ankieta

Centrum Kultury w Piasecznie pozyskało środki na dofinansowanie wybranych inicjatyw kulturalnych, które mieszkańcy gminy Piaseczno będą mogli zaproponować w otwartym naborze. Nabór zostanie ogłoszony w drugiej połowie maja 2024 roku. Zanim to jednak nastąpi, musimy wspólnie zadecydować, jakiego rodzaju projekty warto wesprzeć. Zachęcamy do wypełnienia ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Piaseczna i okolicznych miejscowości. Co ważne, nie trzeba korzystać z oferty Centrum Kultury, żeby wziąć udział w badaniu! Wyniki ankiety pomogą opracować regulamin naboru. Ankieta jest dostępna również w formie papierowej, w placówkach CK. Ankietę można wypełniać do 12 maja 2024 roku włącznie.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ ⇐

Pegaz, zdjęcie przesłało do nas Centrum Kultury w Piasecznie