Film w zabawnej konwencji slapstickowej komedii pokazuje ostatine przygotowania do otwarcia „Przystani Pod Klonami” – Centrum Aktywności Seniora w Piasecznie. Film jest uzupełniony o napisy dla osób niesłyszących.

Już 27 października 2022 r. będzie miało miejsce otwarcie „Przystani Pod Klonami” – Centrum Aktywności Seniora w Piasecznie. Zainteresowanych udziałem w zajęciach zapraszamy na Dni Otwarte 28 i 31 października 2022 r.

„Przystań Pod Klonami” – Centrum Aktywności Seniora, mieści się przy ulicy Szkolnej 18 w Piasecznie. Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach zapraszamy na Dni Otwarte 28 i 31 października br. w godzinach 8.00-16.00.

Pracownicy Dziennego Domu Seniora udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania związane z funkcjonowaniem nowej placówki dedykowanej najstarszym mieszkańcom gminy Piaseczno.

„Przystań Pod Klonami” – Centrum Aktywności Seniora w Piasecznie jest placówką Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie, ośrodkiem wsparcia w zakresie integracji społecznej dla osób w wieku powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, samodzielnych lub z ograniczeniami w samodzielnym funkcjonowaniu.

Z usług „Przystani Pod Klonami” będzie można korzystać od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, m.in. w zakresie:

• wyżywienia (śniadanie i obiad),
• organizacji czasu wolnego,
• udziału w zajęciach podnoszących sprawność fizyczną, intelektualną i aktywizujących
do uczestnictwa w życiu społecznym,
• realizacji potrzeb kulturalnych,
• rozwijania kontaktów z rodziną i środowiskiem lokalnym,
• udziału w imprezach kulturalnych i rekreacyjno-sportowych,
• udziału w projektach realizowanych na rzecz seniorów.

Kto może skorzystać z zajęć?

O przyznaniu prawa do korzystania z pakietu zajęć i odpłatności za pobyt będzie rozstrzygać decyzja administracyjna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.
Decyzja wydawana będzie na podstawie dokumentacji zgromadzonej przez pracownika socjalnego OPS. Będzie ona zależna od sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej, zawodowej i zdrowotnej osoby zainteresowanej.

Osoby, które nie mogą uczestniczyć w Dniach Otwartych, uzyskają informacje telefonicznie pod numerem tel. 506 343 812 lub za pośrednictwem e-mail: sekretariat@mgops.piaseczno.eu.

Otwarciu Centrum Aktywności Seniora towarzyszy w jednej z sal wystawa obrazów Pani Leokadii Nastały – Honorowej Obywatelki Gminy Piaseczno

Powiązane tematycznie:
Dom seniora przygotowuje się do startu