Dobrostan w naszych szkołach i przedszkolach

2043

Gmina Piaseczno otrzymała wyróżnienie i tytuł Lidera Dobrostanu za dążenie do realizacji idei dobrostanu w naszych placówkach oświatowych.

Od 2021 roku współpracujemy z Akademią Dobrostanu Sensor prowadzoną przez Ewę Radanowicz, wieloletnią dyrektor szkoły w Radowie Małym. Dzięki wprowadzonym w tej szkole zmianom uczniowie uzyskali znacznie lepsze wyniki egzaminów zewnętrznych niż w latach wcześniejszych. Jednak głównym celem, który przyświecał inicjatorom, była zmiana podejścia do wszystkich uczestników procesu nauczania i stworzenie przyjaznych warunków dla kreatywności i rozwoju nauczycieli.

– Bo w szkole czy przedszkolu kluczowe nie są i nie powinny być programy i stopnie, tylko człowiek. Ta prosta prawda w codziennym funkcjonowaniu często jest zapominana – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Reformę edukacji planuje się na poziomie centralnym, tworząc ustawodawstwo i impulsy do rozwoju, jednak prawdziwa jakościowa zmiana w procesie uczenia się wykuwana jest oddolnie, w codziennej pracy szkół i przedszkoli.

W 2021 roku dyrektorzy prowadzonych przez gminę Piaseczno przedszkoli i szkół przeszli szkolenie pt. „Dobrostan pod lupą w szkole i przedszkolu – diagnoza na rzecz zmiany na lepsze”. Szkolenie w formie warsztatów dotyczyło projektowania zmian na lepsze, diagnozy potrzeb człowieka, ale także kreatywnego rozwiązywania problemów i wdrażania rozwiązań. Spotkanie to było impulsem, który pokazał dyrektorom potrzebę wprowadzenia zmian i zadbania o dobrostan wszystkich uczestników procesów kształcenia, rozpoczynając od dyrektora jako lidera zmian. W kolejnym kroku przedszkola i szkoły zajęły się autodiagnozą swoich placówek prowadzoną wspólnie z uczniami, nauczycielami i rodzicami.

Autodiagnoza placówki jest pierwszym, najważniejszym elementem zmiany i rozpoczyna proces myślenia o niej i o tym, co nas otacza. Dokument uwzględnia trzydzieści obszarów, które porządkują konkretne działania na rzecz spełnienia standardów Dobrostanu, opartych na piramidzie potrzeb Maslowa. Część pierwsza to diagnoza potrzeb podstawowych – fizjologicznych i poczucia bezpieczeństwa, druga zaś dotyczy potrzeb wyższego rzędu, tj. przynależności, szacunku, uznania i samorealizacji. Każda z placówek wyciąga inne wnioski, które mają najistotniejsze znaczenie i wymagają poprawy właśnie w tej placówce.

– Cieszę się ogromnie, że udało mi się zachęcić dyrektorów do spojrzenia na ich placówki z boku, z innej perspektywy. Hasło „out of the box” dotyczy również niestandardowego, nieszablonowego podejścia do współpracy z nauczycielami i rodzicami – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak. – Ogromnie doceniam pracę naszych dyrektorów i wierzę, że do końca roku 2022 wszystkie nasze placówki nie tylko otrzymają certyfikat Lidera Dobrostanu, ale przede wszystkim będą dbać o dobrostan nauczycieli, uczniów, pracowników, rodziców i kadry zarządzającej. Tego wszystkim życzę, bo edukacja potrzebuje nowego kształtu, nie tylko w podstawie programowej.

Certyfikaty Lidera Dobrostanu otrzymały już:
– Szkoła Podstawowa w Głoskowie,
– Szkoła Podstawowa w Jazgarzewie,
– Przedszkole nr 1,
– Przedszkole nr 4,
– Przedszkole nr 6,
– Przedszkole nr 9,
– Przedszkole nr 10,
– Przedszkole nr 11.

Piaseczno Liderem Dobrostanu. Na zdjęciu wiceburmistrzHanna Kułakowska-Michalak odbiera certyfikat.
foto: Archiwum UMiG Piaseczno

Za realizację programu w swoich szkołach wyróżniona została również gmina Piaseczno.

– Zależy nam na tym, żeby nasze szkoły i przedszkola były estetyczne, dobrze wyposażone i zapewniały wysoki poziom kształcenia, ale również gwarantowały dzieciom poczucie bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym, i aby dawały szansę rozwoju indywidualnych predyspozycji oraz kształtowania relacji społecznych – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz. – W dzisiejszych, trudnych czasach troska o dobrostan, zwłaszcza młodych ludzi, wydaje się wyjątkowo ważna.

– Nagrodę, którą miałam przyjemność odebrać, dedykuję dyrektorom i nauczycielom za ich gotowość i chęć wprowadzania w piaseczyńskiej edukacji zmian na lepsze – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.