PCU. Na zdjęciu budynek ciepłowni, z kominów leci dym.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Na wniosek burmistrza Daniela Putkiewicza Rada Miejska przeznaczyła dodatkowe 500 tys. złotych na specjalne zasiłki celowe dla mieszkańców dotkniętych drastycznymi podwyżkami opłat za ogrzewanie. 

W związku z brakiem bezpośredniego rządowego wsparcia dla osób korzystających z ciepła miejskiego, burmistrz Daniel Putkiewicz poprosił Radę Miejską o przeznaczenie dodatkowych środków w budżecie gminy na wsparcie mieszkańców najbardziej dotkniętych podwyżkami. Decyzję w tej sprawie radni podjęli podczas nadzwyczajnej sesji w dniu 10 stycznia 2023 r. Dodatkowe 500 tys. złotych pozwoli Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej udzielić wsparcia większej liczbie mieszkańców.  

– Impulsem do zapewnienia dodatkowego wsparcia dla mieszkańców w pokryciu rachunków za ogrzewanie były nowe, wyższe taryfy przygotowane przez Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe „Piaseczno” Sp. z o.o. i zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki, ale z pomocy mogą skorzystać wszystkie osoby borykające się z trudnościami – informuje burmistrz Daniel Putkiewicz. Pomoc finansowa w formie specjalnych zasiłków celowych będzie przyznawana przez MGOPS w Piasecznie w oparciu o przepisy Ustawy o Pomocy Społecznej. 

– Przy wydawaniu decyzji pod uwagę będzie brana indywidualna sytuacja finansowa danego gospodarstwa mieszkaniowego oraz wzrost wysokości kosztów ogrzania w przeliczeniu na metr kwadratowy mieszkania – informuje wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.  

Osoby potrzebujące wsparcia mogą się kontaktować osobiście lub telefonicznie z pracownikami MGOPS w Piasecznie pod numerem telefonu: 22 750 33 08 lub osobiście przy ul. Świętojańskiej 5a.