Dodatkowe wsparcie dla najbardziej potrzebujących mieszkańców

1550
Wsparcie dla mieszkańców ogrzewanie. na zdjęciu burmistrz, w tle ciepłownia.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Burmistrz Daniel Putkiewicz proponuje przeznaczenie dodatkowych środków na wsparcie mieszkańców korzystających z miejskiej kotłowni. To reakcja na dotkliwe podwyżki opłat za ogrzewanie z miejskiej ciepłowni i brak bezpośredniego rządowego wsparcia dla odbiorców systemowego ciepła.

W sytuacji drastycznie rosnących cen gazu, a co za tym idzie konieczności podniesienia stawek opłat przez Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe „Piaseczno” Sp. z o.o., wielu mieszkańców w nowym roku dotknęły podwyżki opłat wynoszące nawet 350 %. Działania rządu ograniczyły się do zamrożenia cen ciepła na poziomie 150 zł za 1 GJ dla wskazanych grup odbiorców do końca kwietnia 2023 r. W taryfie PCU w 2022 roku cena za 1 GJ ciepła wynosiła 52 zł, podczas, gdy w nowej taryfie wynosi 250 zł dla odbiorców, których nie obejmuje rządowa ulga oraz 142 zł dla tych, których ulga dotyczy. Oznacza to więc nadal blisko trzykrotny wzrost stawki. Specjalnego, bezpośredniego wsparcia dla odbiorców ciepła miejskiego rząd nie przewidział, choć z takich rozwiązań korzystają mieszkańcy ogrzewający swoje domy w inny sposób.

Gmina Piaseczno realizuje wypłatę następujących specjalnych dodatków:

  • Dodatek osłonowy – dla gospodarstw domowych spełniające kryteria dochodowe  ( 1500 zł w gosp. wieloosobowym i  2100 zł w gosp. jednoosobowym)  dodatek w wysokości od 400 zł do 1437,50 zł w zależności od  liczby osób w gospodarstwie.  Wnioski  składane od stycznia 2022 do 31.10. 2022 r.
  • Dodatek węglowy  –  3000 zł na gospodarstwo domowe korzystające ze źródła  ciepła zasilanego węglem. Wnioski składane od sierpnia 2022 r . do 30 listopada 2022 r. Wnioski w trakcie  realizacji.
  • Dodatek na inne źródła ciepła  dla gospodarstw domowych korzystających ze źródeł ciepła zasilanych następującymi paliwami:
  • Drewno kawałkowe – 1000 zł
  • Pelet drzewny i inne biomasy – 3000 zł
  • Olej opałowy – 2000 zł
  • Gaz LPG – 500 zł

Wnioski składane od września  2022 r . do 30 listopada 2022 r.  Wnioski w trakcji realizacji.

  • Dodatek energetyczny – dla gospodarstw domowych korzystających z elektrycznych źródeł ciepła  – 1000 zł lub 1500 zł. Wnioski przyjmowane od 01.12.2022 do 01.02.2023 r. Wypłaty dodatku w marcu 2023 r.
  • Uchwalony jest dodatek gazowy – zwrot VAT z rachunków za gaz dla gospodarstw domowych spełniających kryteria dochodowe ( 1500 zł w gosp. wieloosobowym i  2100 zł w gosp. jednoosobowym). Wnioski można będzie składać po otrzymaniu rachunku za 2023 r., nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r.

Gminne wsparcie dla mieszkańców

W związku z brakiem bezpośredniego rządowego wsparcia dla osób korzystających z ciepła miejskiego, burmistrz Daniel Putkiewicz poprosił Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o przygotowanie zarysu programu wsparcia dla mieszkańców najbardziej dotkniętych podwyżkami. Pomoc finansowa w formie zasiłków specjalnych miałaby trafić do mieszkańców, dla których opłacenie wyższych rachunków jest wyjątkowo trudne – emerytów, rencistów, osób samotnych czy rodzin wielodzietnych.

W budżecie gminy na 2023 rok trzeba jednak znaleźć środki na realizację takiej dodatkowej formy wsparcia mieszkańców. Oznacza to zmniejszenie wydatków z innego gminnego zadania lub zadań. Propozycją burmistrza radni zajmą się podczas nadzwyczajnej sesji zwołanej na 10 stycznia 2023 r. Rada Miejska zdecyduje o przeznaczeniu dodatkowych środków na celową pomoc finansową dla osób dotkniętych podwyżkami opłat za ogrzewanie z miejskiej kotłowni. Realizacją wsparcia w postaci jednorazowych wypłat zajmie się MGOPS w Piasecznie. Na ten cel ma zostać przeznaczonych 500 tys. złotych. Jeśli potrzeby będą większe, w przyszłości środki na realizację tej pomocy będą mogły zostać zwiększone.

Mieszkańcy mogą też korzystać ze standardowych form pomocy oferowanych przez MGOPS w Piasecznie.