Dotacja na nowości wydawnicze w szkolnych bibliotekach

2730

Kwota ponad sto tysięcy złotych trafi do piaseczyńskich szkół na zakup nowości wydawniczych i promocję czytelnictwa wśród dzieci.

Gmina Piaseczno pozyskała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020, Priorytet III, dla dziewięciu szkół, które jesienią 2017r. złożyły wnioski o udział w programie.

Pozyskana dotacja umożliwi zakup nowości wydawniczych oraz książek niebędących podręcznikami do bibliotek w Szkole Podstawowej nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 5,  SP w Głoskowie, SP w Złotokłosie, SP w Zalesiu Górnym, SP w Jazgarzewie i SP w Chylicach. Kwota przeznaczona łącznie na ten cel to 135 tysięcy złotych, z czego uzyskana kwota dofinansowania to 108 tysięcy, pozostała część stanowi wkład własny Gminy Piaseczno.

Program ma na celu zachęcenie uczniów do samodzielnego sięgania po książki, sprawienie by czytanie stało się atrakcyjną formą spędzania czasu. Realizacja założeń programu wpłynie korzystnie na rozwój uczniów, nie tylko dzięki potencjalnemu poszerzeniu ich zainteresowań, ale także poprzez promocję czytelnictwa. Zapewnienie dostępu do nowości wydawniczych w placówkach oświatowych zaprocentuje w przyszłości, sprawi, że najmłodsi będą chętniej odwiedzali szkolne biblioteki.