Dotacje do termomodernizacji dla wspólnot i spółdzielni

780
PCU. Na zdjęciu budynek ciepłowni, z kominów leci dym.
foto Joanna Ferlian-Tchórzewska

Termomodernizacja jest jedyną pewną drogą do obniżenia rachunków za ogrzewanie. Wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mogą pozyskać dofinansowanie na ich przeprowadzenie.

Ustawowe rozwiązania redukują wysokość opłat za ciepło w 2023 r., jednakże nie spowodują trwałych obniżek w kolejnych latach. Obecnie nikt nie jest w stanie przewidzieć co się wydarzy na rynku gazu w kolejnych latach i jaki to będzie miało wpływ na ceny ciepła oraz na wysokość wsparcia ze strony rządu. Jedynym rozwiązaniem, które trwale zmniejszy wysokość opłat za ciepło, jest zmniejszenie jego zużycia, a ten cel można osiągnąć poprzez przeprowadzenie gruntownej termomodernizacji budynków. Ocieplenie ścian i dachów, modernizacja źródła ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania i ciepłej wody, pozwoliłaby uzyskać oszczędność zużycia energii nawet do 70%. Oznacza to natychmiastowe obniżenie rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę, a w przyszłości większą odporność na dalszy wzrost cen ciepła i gazu. Dodatkowo, w ramach termomodernizacji, należy rozważyć budowę instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków wraz z montażem pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej i wspomagania centralnego ogrzewania.

Audyt energetyczny za darmo
W celu określenia zakresu i sposobu termomodernizacji konkretnego budynku konieczne jest wykonanie audytu energetycznego. W audycie zostaną zaproponowane rozwiązania pozwalające na maksymalne obniżenie zużycia energii przy jak najniższych kosztach inwestycji. Ponadto audyt energetyczny jest dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o dofinansowanie kosztów termomodernizacji ze środków zewnętrznych. W związku z powyższym, miejska Spółka PC-U Piaseczno ze środków NFOŚiGW proponuje nieodpłatne wykonanie takich audytów dla budynków wielorodzinnych podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej w Piasecznie. Wszyscy zainteresowani powinni zwrócić się do Zarządu Spółdzielni/Wspólnoty Mieszkaniowej o to, aby ten wystąpił do PC-U Piaseczno z wnioskiem o wykonanie audytu dla konkretnego budynku (biuro@pc-u.pl).

Własna kotłownia albo piecyk dwufunkcyjny?
Naturalną reakcją na sytuację jaka miała miejsce w ostatnich miesiącach jest myśl o odłączeniu się od ciepła systemowego i szukanie innych źródeł ciepła. Należy jednak pamiętać, że inwestycje w nowe źródło ciepła są bardzo kosztowne i wiążą się często z koniecznością spełnienia wyśrubowanych przepisów prawa budowlanego i energetycznego. Wykonanie nowej kotłowni gazowej o mocy 100 kW wymaga budowy nowego pomieszczenia obok budynku (nie można w tym celu zaadaptować istniejących pomieszczeń węzła cieplnego), budowy komina, wykonania nowego przyłącza gazu oraz przebudowy istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. Wszystkie te prace będą musiały być sfinansowane ze środków własnych lokatorów, bez możliwości uzyskania dofinansowania czy dotacji z NFOŚiGW. Inną kwestią są obostrzenia prawne, które nakazują właścicielowi podłączanie budynków do istniejącej sieci cieplnej – art. 7b ustawy prawo energetyczne i art. 33 ust. 2 pkt. 10) ustawy prawo budowlane, chyba że źródłem ciepła będzie pompa ciepła.

Innym potencjalnym rozwiązaniem jest montaż we wszystkich lokalach indywidulanych dwufunkcyjnych kotłów gazowych dla centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku mamy do czynienia z przebudową (a w zasadzie budową nowej) instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku, która w obecnym stanie jest niedostosowana do współpracy z indywidualnymi kotłami gazowymi. Oznacza to, że prace remontowe muszą się odbyć we wszystkich lokalach jednocześnie. Drugą kwestią, chyba najważniejszą, jest bezpieczeństwo związane ze sposobem odprowadzenia spalin i niewystarczającej wentylacji lokali, co może się wiązać z koniecznością gruntownej przebudowy istniejących kominów spalinowych.

Wszystkie wspomniane wyżej działania mogą się wiązać z poniesieniem bardzo dużych wydatków i kłopotów związanych z przeprowadzeniem przebudowy instalacji i remontów w lokalach. A niestety, w przeciwieństwie do termomodernizacji, nie gwarantują obniżenia kosztów ogrzewania budynków. Dlatego zachęcamy do przeprowadzenia termomodernizacji, na którą można pozyskać dofinansowanie z różnych programów.
Pod poniższymi linkami znajdą Państwo informacje o dostępnych programach grantowych.

Premia termomodernizacyjna:

www.bgk.pl/podmioty-rynku-mieszkaniowego/modernizacja-i-rewitalizacja/premia-termomodernizacyjna-z-opcja-grantu-termomodernizacyjnego/

Premia remontowa:

www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-termo/premia-remontowa

Grant OZE:

www.bgk.pl/krajowy-plan-odbudowy/grant-oze.