Dzień Pracownika Socjalnego

1610
życzenia wpisane w oprawie z czerwono- żółtych kwiatów
Życzenia

Nasz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekształca się w prawdziwe Centrum Usług Społecznych z bardzo szerokim zakresem działalności. To już nie tylko instytucja świadcząca typowe usługi z zakresu pomocy społecznej osobom w ciężkiej sytuacji życiowej, to także poradnictwo rodzinne, pomoc psychologiczna, pomoc prawna oraz liczne programy i projekty skierowane do różnych grup mieszkańców.

Jako Centrum Aktywności Lokalnej MGOPS prowadzi m.in. nowy Dom Seniora oraz Centrum Przedsiębiorczości. Koordynuje pracę wolontariatu, zrzesza kluby seniora, prowadzi Akademię Rodziny, Wszechnicę Rodzica, Pracownię Uśmiechu, Klub Integracji Społecznej. Prowadzi działania z zakresu przeciwdziałania przemocy, prowadzi jadłodajnię oraz opiekuje się jadłodzielnią.

W ostatnim czasie nasz MGOPS stał też w pierwszej linii wielkich wyzwań: przeciwdziałania skutkom pandemii, pomocy uchodźcom z Ukrainy czy nawet kwestii związanych z dostępnością opału na zimę.

“Wszystkim pracownikom socjalnym składamy podziękowania za troskę i serce wkładane w wykonywaną pracę, poświęcenie oraz gotowość do niesienia pomocy. Życzymy satysfakcji z pełnionych obowiązków. Zdrowia, wytrwałości oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.”

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Daniel Putkiewicz

I Zastępca Burmistrza
Hanna Kułakowska – Michalak