Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

427

Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie – Dzień Społeczeństwa Informacyjnego „Kultura, Prawo, Technologia” – które odbędzie się 18 maja 2019 roku w Miejskim Klubie Seniora w Piasecznie ul. Dworcowa 9.
Celem wydarzenia jest propagowanie wśród społeczności lokalnej świadomości w zakresie korzystania z informacji w dobie społeczeństwa informacyjnego, które charakteryzuje tzw. „powódź informacji”.
Rozwój technologii wiąże się z szerszym dostępem do wielu danych (Big Data), w szczególności
w zakresie jawności spraw publicznych czy dostępu do dóbr kulturalnych, ale stanowi jednocześnie zagrożenie dla naszej prywatności oraz może wiązać się z dostępem do niebezpiecznych treści czy
z kradzieżą danych.
Z tego względu, obchodząc Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego, chcemy zwrócić uwagę na istotne kwestie dotyczące informacji w życiu codziennym każdego człowieka, tj.:

ochronę danych osobowych (w szczególności w Internecie),
dostęp do informacji publicznej o działalności władz lokalnych i centralnych,
bezpieczeństwo informacji,
przykłady otwartych zasobów informacji z różnych dziedzin, w tym zakresie literatury.

Przedstawiane treści są podzielne tematycznie (informacje publiczne i prywatne) oraz wiekowo (seniorzy, dorośli, młodzież oraz dzieci).
Wydarzeniu będzie towarzyszyć kampania promocyjna oraz wydarzenia związane, np. konkursy.
HARMONOGRAM
11.00 – 11. 15 – Powitanie uczestników + prezentacja prelegentów i programu wydarzenia
11.15 – 11.45 – Informacje dostępne dla każdego – Senior w dobie cyfryzacji
11.45 – 12.15 – Informacja publiczna – Świadomy obywatel i wyborca
12.15 – 12.45 – Informacje prywatne  – Dane osobowe walutą XXI w.
12.45 – 13.15 – Ochrona Praw Konsumenta, czyli obowiązki informacyjne Przedsiębiorcy
13.15 – 13.45 – Bezpieczeństwo Informacji – Zagrożenia dla autonomii informacyjnej 
13.45 – 14.15 – Darmowe informacje z legalnych źródeł – Otwarte zasoby internetowe
14.15 – 14.30 – ogłoszenie wyników konkursu rysunkowego
14.30 – 14.45 – ogłoszenie wyników konkursu filmowego i fotograficznego
14.45 – 15.00 – Pożegnanie uczestników oraz podziękowania


Źródło: Biblioteka Publiczna : Dzień Społeczeństwa Informacyjnego