Finał akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017”

108

W tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017” koordynowanej przez Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno wzięło udział ponad 5 600 uczniów z piaseczyńskich placówek oświatowych.

Finał akcji pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce!” przypadł na 15-17 września 2017 r. Jak co roku do każdej placówki oświatowej dostarczyliśmy worki i rękawice w liczbie zgodnej ze złożonym zamówieniem oraz plakaty promujące akcję sprzątania.
W szkołach w ramach lekcji przyrody oraz godzin z wychowawcą przeprowadzono pogadanki promujące selektywną zbiórkę odpadów, przedstawiono tematyczne prezentacje multimedialne, jak również plakaty nawiązujące do tegorocznego hasła „Nie ma śmieci – są surowce!”. Odbyły się również konkursy plastyczne na najładniejszy plakat promujący w/w akcję.

Podjęte działania na pewno utrwalą już zdobytą wcześniej wiedzę dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów jak również przyczynią się do większej świadomości że „śmieci” – to cenne surowce!