Mieszkańcy zdecydowali

4803

6 października poznaliśmy projekty wybrane w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie. Głosowanie odbywało się w dniach 1 września – 1 października i wzięło w nim udział 1474 mieszkańców miasta Piaseczno.

W tegorocznej edycji 34 projekty przeszły pozytywną weryfikację w zakresie zgodności z Regulaminem. Siedem z nich zlokalizowanych było w obszarach, gdzie ilość zgłoszonych projektów, była zbyt mała, aby przeprowadzać głosowanie, gdyż przewidziana łączna suma kosztów realizacji była niższa niż kwota przeznaczona na dany obszar. Te projekty automatycznie zakwalifikowały się do realizacji.

W pozostałych przypadkach głosowanie odbywało się zarówno internetowo, jak i za pomocą kart papierowych. Kart papierowych złożono 550, zaś przez internet zagłosowano 924 razy. Zdecydowanie chętniej głosowały mieszkanki naszego miasta – oddały 71%, wobec 29% głosów mężczyzn. Najliczniejszą grupą wiekową byli mieszkańcy w średnim wieku – od 36 do 49 lat. Stanowili oni 44% głosujących.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego wymagał od projektów spełnienia dwóch kryteriów aby:
1) Wygrywają projekty kolejno wg ich popularności (liczby głosów), aż do wyczerpania puli przeznaczonej na dany obszar (400 tys. zł na projekty ogólnomiejskie i po 250 tys. zł na każdy obszar projektów lokalnych).
2) Projekt zwycięski musi zebrać przynajmniej 10% głosów w swojej kategorii.
W ten sposób wybrane zostały projekty za kwotę około 875 tys. zł, co jest sumą znacznie niższą niż przewidziane 1,4 mln zł na Budżet Obywatelski.
– W związku pulą wolnych środków w Budżecie Obywatelskim zadecydowałem zarekomendować do realizacji również projekty, które spełniają tylko jeden z dwóch powyższych kryteriów. W ten sposób zrealizowane zostanie więcej pomysłów mieszkańców, za kwotę około 1,2 mln złotych – deklaruje burmistrz Zdzisław Lis.
Ma to być zachętą do jeszcze większego zaangażowania mieszkańców w procesie składania projektów do budżetu obywatelskiego w kolejnym roku.

Zwycięskie projekty to:
1) Bezpieczne przejścia dla pieszych w Piasecznie – aktywne “kocie oczy”
2) Organizacja pikniku rodzinnego. Turniej Piłki Nożnej dla dzieci Mini Mistrzostwa Świata 2018.
3) Pies w mieście Piasecznie
4) Miejski tor modelarski off-road dla modeli skali 1:10
5) W drodze do III ligi – profesjonalne wyposażenie Stadionu Miejskiego przy ul. 1-maja 16 w Piasecznie
6) MamBox – ławka do karmienia i przewijania niemowląt
7) Budowa chodnika wzdłuż ulicy Żółkiewskiego
8) Kąciki relaksu ZSP w Piasecznie
9) Doposażenia placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej
10) Rozbudowa systemu rowerów miejskich o dodatkową stację: Piaseczno – Stadion Miejski
11) Nowe ławki i kosze uliczne na terenie Zalesia Dolnego oraz Gołkowa-Letnisko
12) Deptak Marusarzówny
13) Monitoring na Osiedlu Kusocińskiego oraz Park Zachodni lub Os. Wojska Polskiego
14) Wyniesienie przejść dla pieszych na Powstańców Warszawy Wariant I
15) Modernizacja ciągu pieszego przy Parku Zachodnim
16) Zielona bariera wzdłuż Puławskiej
17) Klony na Rynku Piaseczyńskim
18) Animacja w Bibliotece – zajęcia literacko-plastyczne wokół książki
19) E-senior w świecie aplikacji mobilnych
20) Bezpieczne przejścia dla pieszych w centrum miasta – aktywne “kocie oczy”
21) Nareszcie bez smyczy – wybieg z przeszkodami Chyliczkowska
22) Uspokojenie ruch na ul. Jarząbka poprzez zainstalowanie trzech progów zwalniających przy przedszkolu, ul. Strusiej, przy nowym parkingu ul. Jarząbka
– Budżet Obywatelski obok konsultacji społecznych jest jednym z elementów polityki angażowania mieszkańców w proces decydowania o sprawach ważnych w swoim mieście. Liczę, że w kolejnych latach ta forma wyrażania swojej opinii będzie zyskiwała na popularności i frekwencja w głosowaniu będzie rosła – mówi Daniel Putkiewicz, I Zastępca Burmistrza.
Autorom zwycięskich projektów serdecznie gratulujemy. Powyższe projekty zostaną umieszczone w budżecie Gminy Piaseczno na rok 2018. Liczymy, że przy realizacji projektów napotkamy jak najmniej przeszkód i wszystkie zwycięskie pomysły zrealizowane szybko i sprawnie.

Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim