Ulica Geodetów w trakcie prac w czerwcu 2022.
foto Maciej Wesołowski

Przeciągające się procedury przełączania abonentów do nowej sieci powodują opóźnienia w realizacji prac drogowych na ulicy Geodetów. Przejezdność drogi powinna być zapewniona jednak jeszcze we wrześniu 2022 roku.

Prace na ulicy Geodetów cały czas trwają. W ostatnich dniach jednak realizowane są głównie przez Wykonawcę wykonującego przyłączenia dla PGE.

– Pomimo wcześniejszych optymistycznych założeń, że uda się uzyskać przejezdność drogi do końca wakacji, ze względu na prace energetyczne i teletechniczne, które uniemożliwiają realizację całościowych prac drogowych, termin ten uległ przesunięciu – mówi wiceburmistrz Robert Widz. Obecnie PGE wykonuje prace związane z przełączaniem użytkowników do nowej sieci energetycznej. Ostatnie przełączenia są zaplanowane na 30 sierpnia br. Wówczas znikną stare słupy energetyczne i Wykonawca, który realizuje prace na zlecenie Gminy będzie mógł przystąpić do dalszych prac drogowych w pełnym zakresie.

Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Geodetów i Puławskiej jest już uzgodniony z Generalną Dyrekcją dróg Krajowych i Autostrad, więc również sygnalizacja będzie mogła zostać zrealizowana w najbliższych tygodniach.

– Prace zapewniające przejezdność ulicy Geodetów powinny zostać zakończone do końca września – mówi wiceburmistrz Robert Widz. – Oczywiście jak zawsze należy pamiętać o nieprzewidzianych okolicznościach, które mogą wpłynąć na realizację prac.

Tak stało się w przypadku ulicy Rubinowej. Stan drogi spowodował, że zapadła decyzja o wymianie krawężników, czego nie przewidywał pierwotny projekt. W związku z koniecznością dopełnienia formalności oraz samą budową krawężników, wydłużył się czas przebudowy drogi. Modernizacja będzie dzięki temu kompleksowa i wystarczy na lata.

ulica Energetyczna z lotu ptaka
foto Maciej Wesołowski

Na ulicy Energetycznej będą niebawem wykonane nowa nasadzenia. W najbliższych dniach rozpocznie się też instalacja oświetlenia drogowego. Latarnie powinny być gotowe do połowy września.