Głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024

2156
BO głosowanie. Plakat

Na projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 będzie można zagłosować od 11 do 24 września 2023 r. Podobnie jak w latach ubiegłych mieszkańcy gminy Piaseczno zdecydują, na jakie pomysły przeznaczony zostanie milion złotych z gminnego budżetu.

Jak co roku pomysły mieszkańców na zadania do Budżetu Obywatelskiego dotyczą różnych sfer życia. Złożono zarówno projekty proekologiczne, sportowe, kulturalne, o tematyce historycznej, projekty związane z bezpieczeństwem, jak i te, których celem jest wzbogacenie przestrzeni publicznej o nowe nasadzenia czy urządzenia.

Weryfikacja projektów

W tej edycji Budżetu Obywatelskiego do urzędu wpłynęły 52 projekty, z czego pozytywną ocenę formalną i merytoryczną uzyskało 29 z nich.

W pierwszym etapie weryfikacji jeden z projektów został odrzucony z powodu braków formalnych. W ramach kontroli merytorycznej, eksperci z poszczególnych wydziałów urzędu i jednostek gminnych dokonali szczegółowej weryfikacji pozostałych projektów między innymi poprzez analizę ich zgodności z Regulaminem przeprowadzenia procedury Budżetu Obywatelskiego, zgodności z prawem, analizę ich wykonalności technicznej, sprawdzenie, czy projekty mieszczą się w zakresie zadań własnych gminy, czy nie są sprzeczne z dokumentami programującymi rozwój miasta i gminy Piaseczno (w tym ze strategiami), a także poprzez ustalenie wysokości kosztów realizacji projektów z uwzględnieniem doświadczenia gminy.

W wyniku tego postępowania 23 projekty uzyskało negatywną ocenę merytoryczną. Zgodnie z regulaminem pomysłodawcom przysługiwało prawo odwołania się od negatywnej decyzji. Złożyć odwołanie postanowili autorzy sześciu projektów, jednak decyzje o ich odrzuceniu zostały podtrzymane.

Szacunkowa wartość 29 projektów dopuszczonych do głosowania wynosi 1 326 630 zł.

Losowanie kolejności projektów na liście do głosowania

31 sierpnia 2023 r. podczas transmisji online odbyło się losowanie kolejności projektów na liście do głosowania. Tym samym projekty otrzymały oficjalną numerację, która obowiązywać będzie na kartach do głosowania.


Burmistrz zachęca do głosowania na projekty w Budżecie Obywatelskim na 2024 rok. Film zawiera kwestie dialogowe, w związku z tym posiada napisy transkrypcję.

Głosowanie

Głosowanie na projekty odbędzie się w dniach 11 do 24 września 2023 r. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy gminy Piaseczno bez względu na wiek. Każdy głosujący ma do rozdysponowania 1 mln zł wśród wszystkich projektów. Szansę na realizację mają tylko te projekty, które uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania kwoty przeznaczonej na ich realizację.

Serdecznie zachęcamy do głosowania online za pomocą internetowego systemu dostępnego na stronie www.bo.piaseczno.eu. Głosować można także za pomocą tradycyjnych kart papierowych, wrzucając wypełnioną kartę do urny w jednej z poniższych lokalizacji:
– Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5,
– Biblioteka Główna- Multicentrum, ul. Jana Pawła II 55,
– Filia Biblioteki Publicznej w Złotokłosie, ul. 3 Maja 30,
– Filia Biblioteki Publicznej w Zalesiu Górnym, ul. Białej Brzozy 3,
– Filia Biblioteki Publicznej w Józefosławiu, ul. Julianowska 67A,
– Filia Biblioteki Publicznej w Gołkowie-Letnisku, ul. Główna 5A.

Przypominamy, że w przypadku głosującego będącego osobą małoletnią do karty do głosowania należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego. Co ważne, głosujący może oddać głos tylko jeden raz. W przeciwnym razie wszystkie oddane przez niego głosy zostaną uznane za nieważne.

Poniżej lista projektów, które znajdą się w tym roku na kartach do głosowania:
1. Plenerowy stół do tenisa stołowego
2. Zadaszona wiata dla rowerów przy Szkole Podstawowej w Jazgarzewie
3. Zrób to sam – zajęcia dla dzieci i młodzieży
4. Zalesie Górne na starych fotografiach
5. Rowerem do szkoły
6. Zalesie Górne – o to chodzi, by grali i starzy i młodzi
7. Radar ostrzegający o przekroczeniu prędkości – Świętojańska
8. Aktywna, zdrowa MAMA to szczęśliwe DZIECKO
9. Kody na e-booki i audiobooki – mobilne czytanie dla każdego!
10. Bieg Pączka: Zdrowie, Radość, Integracja
11. Nasza Historia „My w czasie i historii – wspomnienia instruktorów i Komendantów Hufca ZHP Piaseczno.” – wydanie książki ze wspomnieniami Komendantów.
12. Gimnastyka rehabilitacyjna dla seniorów
13. Audiobooki dla każdego – online bez wychodzenia z domu
14. Działaj Lokalnie, Myśl Globalnie: Wspólne Działania dla Planety
15. Wagi najazdowe dla osób z niepełnosprawnością – które korzystają z wózka inwalidzkiego. Ważne także dla seniorów.
16. Piaseczno Bieg Kobiet
17. Stop smog – nowe rabaty, drzewa, krzewy, byliny i rośliny cebulowe!
18. Zagrajmy! – poszerzenie oferty planszówek w bibliotece w Zalesiu Górnym
19. Przestrzeń piknikowa przy Parku Zachodnim
20. Zalesie Górne – Poznajmy się
21. Kraina św. Mikołaja w Piasecznie
22. 1 nowa stacja piaseczyńskiego roweru miejskiego
23. “Uczeń w spektrum autyzmu- spotkania psychoedukacyjne dla rodziców i specjalistów”
24. Akademia Przyjaciół Drzew. Co nam dają drzewa ? Cykl wydarzeń edukacyjnych.
25. Zwolnij – wyświetlacze prędkości pod szkołami!
26. Relaksacyjna joga z ćwiczeniami oddechowymi dla dorosłych
27. „Muzyczna imprezka Oseska, czyli koncerty gordonowskie dla dzieci i ich rodzin”.
28. Zakup urządzeń zabawowych do Ogrodu Jordanowskiego w Józefosławiu
29. Złotokłos – KWERENDA ARCHIWALNA na 100 – poszukiwanie materiałów źródłowych dot. Złotokłosu – architektów, właścicieli, kolejki wąskotorowej, zabytków

Głosowanie Budżet Obywatelski Gminy Piaseczno 2024
Głosowanie Budżet Obywatelski Gminy Piaseczno 2024