dziecko plac zabaw
foto freepik.com

Rodzice najmłodszych mieszkańców gminy Piaseczno mogą skorzystać z dofinansowania do opieki żłobkowej. Koszt dla rodzica to jedynie 500 zł + wyżywienie, pozostałą część czesnego pokrywa samorząd. Budżet na to zadanie to blisko 1,8 mln złotych rocznie.

Zapewnienie miejsc w żłobkach nie jest zadaniem własnym gmin, ale Gmina Piaseczno w tym obszarze udziela wsparcia młodym matkom/ojcom chcącym wrócić do pracy lub uczącym się. Miejsca dofinansowane z budżetu gminy są przeznaczone dla dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) lub samotny rodzic są zameldowani/stale zamieszkujący na terenie gminy Piaseczno i rozliczający podatki w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie.

Dlatego też w 2021 roku został ogłoszony konkurs na zapewnienie współfinansowanych przez gminę miejsc w żłobkach prowadzonych przez podmioty prywatne na terenie naszej gminy na lata 2022-2024. Zabezpieczona na realizację tego zadania kwota 1,8 mln zł rocznie pozwala na zapewnienie miejsc dla 240 dzieci.

Do żłobków przyjmowane są maluchy w wieku od 1 do 3 r.ż. na wniosek rodziców (karta zgłoszenia do żłobka + dokumenty potwierdzające spełnienie określonych kryteriów zawartych w zasadach rekrutacji). Dzięki dofinansowaniu kwota, którą ponosi rodzic/opiekun prawny wynosi 500 zł/ m-c + opłata za wyżywienie w zależności od obecności dziecka.

Szczegóły rekrutacji dostępne są w BIP Gminy Piaseczno w zakładce dotyczącej żłobków. Informacje o dostępności miejsc i realizacji usługi żłobkowej można też uzyskać w poszczególnych żłobkach (dane kontaktowe dostępne są w BIP Gminy Piaseczno) lub Wydziale Spraw Społecznych pod numerem telefonu (22) 70 17 682.

10 razy więcej miejsc dla dzieci

W 2014 r. została zamknięta jedyna publiczna placówka świadcząca opiekę nad dziećmi do lat 3. Do żłobka przy ulicy Chyliczkowskiej uczęszczało jedynie 25 dzieci. Od tamtej pory Gmina wykupuje miejsca w  prywatnych placówkach systematycznie zwiększając ich liczbę. W 2015 r. było to 78 miejsc, w latach 2016-2017 zagwarantowano 115 miejsc, a w latach 2019-2021 wykupiono aż 210 miejsc. Od 2022 roku jest to 240 miejsc w 6 żłobkach.

Kwota roczna na realizację zadania to 1 798 750,00 zł.

Nazwa żłobka 

 liczba miejsc

 

Bambinek:

15

U Żwirka:

   90

Mini ABC:

 35

Maluszek:

20

Brzdąc:  

50

Ptasie Gniazdo:

 30

Łącznie

240 miejsc

 

Stawka z budżetu  1 dziecko/m-c   800 zł 750 zł 725 zł 850 zł 800 zł 600 zł Średnio za 1 dziecko: ok. 754 zł
Kwota dofinansowania miesięcznie 12 000 zł 67 500 zł 25 375 zł 17 000 zł 40 000 zł 18 000 zł Razem miesięcznie: 

179 875 zł

 

Piaseczno społeczne logo