Gmina dokłada się do infrastruktury

1050
Chodnik Gerbera
foto Łukasz Wyleziński

Zakończył się remont nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Gerbera. To droga wojewódzka, jednak zleceniodawcą robót była gmina Piaseczno.

To częsta praktyka, że nasza gmina dokłada się finansowo lub rzeczowo do zadań inwestycyjnych powiatu czy województwa. Zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę drogową.
Na wymianę starych płyty chodnikowych na kostkę brukową wzdłuż ul. Gerbera gmina wydała 344 400 zł. Prace zostały zrealizowane w wyniku porozumienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w ramach pomocy rzeczowej.

W tym roku gmina udzieliła również dotacji celowych dla powiatu piaseczyńskiego na łączną kwotę ponad 3,5 mln zł. Dzięki zaangażowaniu gminy i wsparciu kwotą 1,3 mln zł powstało m.in. rondo w Woli Gołkowskiej na skrzyżowaniu ulic Gościniec i Rybnej. Dofinansowana kwotą 400 tys. zł została również budowa chodnika wzdłuż ul. Mazowieckiej w Bobrowcu, na odcinku od ul. Żwirowej do ul. Bobrowieckiej. Z kolei 935 tys. zł przeznaczone zostało na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej w Zalesiu Górnym (ul. Parkowa i ul. Leśnych Boginek) oraz budowę chodnika wzdłuż ul. Parkowej od ronda do skrzyżowania z ul. Południową. Także projekt i wykonanie skrzyżowania ul. Julianowskiej z ul. Chyliczkowską w Piasecznie zyskał dofinansowanie w kwocie 400 tys. zł. Z budżetu samorządu gminnego sfinansowano również przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej z Piaseczna przez Chylice i Chyliczki (200 tys. zł) oraz budowę nakładki asfaltowej na ul. Złotych Piasków w Antoninowie (300 tys. zł).