Gmina oferuje dofinansowanie żłobka dla ponad 200 dzieci

4913
Gmina oferuje dofinansowanie żłobka dla ponad 200 dzieci. Na zdjęciu troje dzieci bawi się w piaskownicy, w tle teren leśny.
fot. Unsplash

Gmina Piaseczno w przyszłym roku planuje wydać na opiekę żłobkowa dla najmłodszych mieszkańców  1 800 000 zł.

W listopadzie 2021 roku, w wyniku pierwszego otwartego konkursu ofert na usługę opieki żłobkowej na lata 2022 – 2024, Gmina Piaseczno zagwarantowała 210 miejsc w 6 prywatnych żłobkach w roku 2022.

– W związku z tym, że złożone oferty nie wyczerpują środków, które Gmina planuje przeznaczyć na to zadanie w roku 2022, został ogłoszony drugi konkurs. Liczymy, że na mapie Gminy pojawi się kolejny żłobek lub żłobki, w których wykupimy miejsca dla najmłodszych piasecznian, co pozwoli jeszcze zwiększyć liczbę miejsc z dofinansowaniem z budżetu Gminy Piaseczno – mówi wiceburmistrz Hanna Kułakowska-Michalak.

W latach 2022-2024 Gmina planuje wydać na to zadanie 1,8 mln złotych każdego roku.

Wsparcie dla młodych rodziców

Zapewnienie miejsc w żłobkach nie jest zadaniem własnym  gmin, ale Gmina Piaseczno w tym obszarze udziela wsparcia młodym matkom/ojcom chcącym wrócić do pracy, poszukującym pracy lub uczącym się. Miejsca dofinansowane z budżetu są przeznaczone dla dzieci, których rodzice (opiekunowie prawni) lub samotny rodzic są zameldowani/stale zamieszkujący na terenie Gminy Piaseczno i rozliczający podatki w tutejszym Urzędzie Skarbowym. Szczegóły rekrutacji dostępne są w BIP Gminy Piaseczno w zakładce dotyczącej żłobków.

Do żłobków przyjmowane są dzieci w wieku od 1 do 3 r.ż. na wniosek rodziców (karta zgłoszenia do żłobka + dokumenty potwierdzające spełnienie określonych kryteriów zawartych w zasadach rekrutacji). Dzięki dofinansowaniu kwota, którą ponosi rodzic/opiekun prawny wynosi 500 zł/ m-c + opłata za wyżywienie w zależności od obecności dziecka.

Blisko 10 razy więcej miejsc

W 2014 r. została zamknięta jedyna publiczna placówka świadcząca opiekę nad dziećmi do lat 3. Do placówki tej uczęszczało jedynie 25 dzieci. Od tamtej pory Gmina wykupuje miejsca w  prywatnych placówkach systematycznie zwiększając ich liczbę. W 2015 r. było to 78 miejsc, w latach 2016-2017 zagwarantowano 115 miejsc, a w latach 2019-2021 wykupiono aż 210 miejsc. W bieżącej edycji konkursów liczymy na to, że liczba ta jeszcze się zwiększy.