Gmina przejęła zabytkowy „Pałac” i ostatni fragment parku

1506
pałac w parku, na zdjęciu budynek z lotu ptaka, parkowe drzewa i staw.
Zabytkowy budynek w parku miejskim / foto Maciej Wesołowski

Powiat Piaseczyński przekazał Gminie Piaseczno ostatnią część parku miejskiego, w tym zabytkowe zabudowania. W pierwszej kolejności zamierzamy zabezpieczyć budynek zwany „Pałacem” przed dalszym niszczeniem.

Podpisanie 20 grudnia 2023 r. przez starostów Ksawerego Guta i Zdzisława Lisa oraz burmistrza Daniela Putkiewicza aktu notarialnego, w którym Powiat Piaseczyński przekazał Gminie Piaseczno ostatni fragment parku miejskiego, wraz ze znajdującymi się w nim zabudowaniami, otwiera drogę do zagospodarowania ostatniej części parku a przede wszystkim ratowania niszczejącego budynku zabytkowej szkoły zwanej „Platerówką” lub „Pałacem”.

Na przekazanie nieruchomości gminie zgodziła się Rada Powiatu Piaseczyńskiego. Z kolei Rada Miejska w Piasecznie wyraziła zgodę na przejęcie nieruchomości. Podpisanie aktu notarialnego formalnie domknęło procedury przekazania gminie działek wraz z zabudowaniami.

– Po ponad 30 latach w końcu zostały uporządkowane kwestie własnościowe związane z zabytkowym parkiem. Trwa jeszcze postępowanie sądowe z podmiotem trzecim roszczącym sobie prawa do budynku dawnej szkoły i gmina je przejmie od powiatu, ale dotychczasowe rozstrzygnięcia były na korzyść podmiotu publicznego – zaznacza burmistrz Daniel Putkiewicz.

Film przedstawia stan zabytku jesienią 2023 roku. Nie zawiera treści dialogowej.

Budynek dawnej szkoły dla dziewcząt zostanie przeznaczony na cele publiczne. O tym jakie konkretnie, zdecydują uwarunkowania związane ze stanem budynku oraz wymogami konserwatorskimi. Funkcje zostaną dopasowane do budynku, a nie odwrotnie, bo wiąże się to zwykle z długotrwałym i kosztownym procesem adaptacyjnym, zwłaszcza gdy mowa o obiekcie zabytkowym.

– Cieszę się, że w obchodzonym właśnie Roku Cecylii Plater-Zyberkówny udało nam się przejąć budynek założonej przez hrabiankę szkoły. To daje nadzieję na przywrócenie „pałacykowi” blasku, by podobnie jak modernizowana właśnie Poniatówka, stał się ozdobą nie tylko zabytkowego parku, ale i jedną z architektonicznych perełek Piaseczna – mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.  – W budżecie gminy na 2024 i 2025 rok zabezpieczyliśmy pieniądze na projektowanie. W pierwszej kolejności, oczywiście w porozumieniu z konserwatorem zabytków, trzeba będzie oczywiście zadbać o to, by stan zabytku nie ulegał dalszemu pogorszeniu.

podpisanie aktu notarialnego - Platerówka

Piaseczno dla edukacji logo